Szkolenia Fundacji Sendzimira

Głównym obszarem działalności Fundacji Sendzimira jest edukacja i szkolenia z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Nasze szkolenia kierujemy do: studentów i środowiska akademickiego; biznesu i organizacji pozarządowych; samorządów i społeczności lokalnych.

Cyklicznie od 16 lat organizujemy Akademię Letnią Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju poprzedzoną intesywnym szkoleniem e-learningowym. Współpracujemy z innymi organizacjami, firmami i uczelniami organizując dla nich szkolenia specjalistyczne i procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Program szkoleniowy Zarządzanie zielenią miejską

Szkolenie e-learningowe (1.10-10.11.2018) rozpoczyna dwuetapowy kurs szkoleniowy. W jego drugiej części przeprowadzone zostanie tygodniowe szkolenie stacjonarne (Tychy, 19–23 listopada 2018 r.). Ukończenie e-learningu jest niezbędne do zakwalifikowania się do udziału szkoleniu stacjonarnym. Do udziału zgłosiło się prawie 200 uczestników i uczestniczek z całej Polski, przede wszystkich osób związanych z instytucjami samorządowymi i biznesem, ale również organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych - bezpłatne szkolenie!

Jak włączać lokalne społeczności w proces planowania przestrzennego? Co powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przyjazny mieszkańcom i przyrodzie?