Szkolenia Fundacji Sendzimira

Głównym obszarem działalności Fundacji Sendzimira jest edukacja i szkolenia z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Nasze szkolenia kierujemy do: studentów i środowiska akademickiego; biznesu i organizacji pozarządowych; samorządów i społeczności lokalnych.

Cyklicznie od 16 lat organizujemy Akademię Letnią Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju poprzedzoną intesywnym szkoleniem e-learningowym. Współpracujemy z innymi organizacjami, firmami i uczelniami organizując dla nich szkolenia specjalistyczne i procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Zarządzanie zielenią miejską – bezpłatne szkolenie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, specjalistycznym szkoleniu e-learningowym "Zarządzanie zielenią miejską". Szkolenie rozpoczyna się 1 października i potrwa do 10 listopada 2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września! 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych - bezpłatne szkolenie!

Jak włączać lokalne społeczności w proces planowania przestrzennego? Co powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przyjazny mieszkańcom i przyrodzie?