Edukacja | Zielona infrastruktura

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.

Cele projektu

  • budowanie świadomości w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu, w zakresie projektowania i wdrażania NBS w polskich miastach.

Planowane publikacje dot. NBS

W ramach projektu zostaną opracowane dwie praktyczne publikacje:

Programy szkoleniowe z zakresu NBS

Następnie, na bazie opracowanych materiałów powstanie autorski program szkoleniowy skierowany do miejskich urzędników i projektantów błękitno-zielonej infrastruktury.

W ramach programu odbędzie się:

  • szkolenie online z praktycznych aspektów wdrażania i projektowania NBS w polskich miastach (pierwsza edycja: 14.10-24.11.2019; druga edycja: 2.03-12.04.2020 );
  • szkolenie z projektowania NBS w miastach (pierwsza edycja, dwa terminy do wyboru: Warszawa 2-6.12.2019 lub Kraków 17-21.02.2020; druga edycja:  Gdynia czerwiec 2020);
  • szkolenie z narzędzi i metod popularyzacji wdrażania NBS w polskich miastach (pierwsza edycja, dwa terminy do wyboru: Warszawa 28-29.11.2019 lub Kraków 23-24.01.2020; druga edycja: Gdynia);

Wizyta studyjna – dobre praktyki NBS w Niemczech

Przedstawiciele zarządców miast wezmą również udział w wizycie studyjnej w Niemczech (jesień 2020), gdzie poznają praktyczne aspekty wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.

Projekt Climate NBS jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie