Edukacja | Zielona infrastruktura

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.

Cele projektu

  • budowanie świadomości w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu, w zakresie projektowania i wdrażania NBS w polskich miastach.

Planowane publikacje dot. NBS

W ramach projektu zostały opracowane dwie praktyczne publikacje:

Programy szkoleniowe z zakresu NBS

Następnie, na bazie opracowanych materiałów powstał autorski program szkoleniowy skierowany do miejskich urzędników i projektantów błękitno-zielonej infrastruktury.

W ramach programu odbyły się:

Wizyta studyjna – dobre praktyki NBS w Niemczech

Przedstawiciele miast zaangażowanych w projekt w dniach 24-26 sierpnia 2020 wzięli udział w wizycie studyjnej w Berlinie, gdzie poznali praktyczne aspekty wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.

Konferencja podsumowująca

Konferencja odbędzie się w dniach 27 i 29 października w formie online, więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Projekt Climate NBS jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie