Edukacja | Zielona infrastruktura

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Dwuletni projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska). Działania, których celem było rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach, Fundacja Sendzimira przeprowadziła w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina.

Projekt Climate NBS w liczbach

Cele projektu

  • budowanie świadomości w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu, w zakresie projektowania i wdrażania NBS w polskich miastach.

Publikacje wydane w ramach projektu

Dwie praktyczne publikacje dot. NBS zostały opracowane w wersji polskiej i angielskiej, ich wersje elektroniczne można bezpłatnie pobrać z naszej strony.

Nakład drukowany został już wyczerpany, trafił m.in do 100 prezydentów średnich i dużych miast w Polsce, licznych miejskich jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zieleni, drogami, transportem i infrastrukturą oraz bibliotek w całej Polsce.

Programy szkoleniowe z zakresu NBS

Na bazie opracowanych materiałów powstał autorski program szkoleniowy skierowany do miejskich urzędników i projektantów błękitno-zielonej infrastruktury.

W ramach programu odbyły się:

Wizyta studyjna – dobre praktyki NBS w Niemczech

Przedstawiciele miast zaangażowanych w projekt w dniach 24-26 sierpnia 2020 wzięli udział w wizycie studyjnej w Berlinie, gdzie poznali praktyczne aspekty wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu. Informacje zebrane w trakcie wizyty posłużyły napisaniu cyklu artykułów na uslugiekosystemow.pl.

Konferencja podsumowująca

Konferencja odbyła się w dniach 27 i 29 października w formie online, wzięło w niej udział ponad 250 osób, więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Projekt Climate NBS jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie