» Projekty

Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

Zapraszamy do rejestracji na ogólnopolską, dwudniową konferencję w całości poświęconą przykładom działań, jakie już są i mogą być podejmowane lokalnie na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, zwłaszcza w obszarze zarządzania zielenią i wodami opadowymi.

Gdzie i kiedy?

Miejsce: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, Kraków lub online

Termin: 16-17 maja 2024 r.

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy lokalnych liderów i liderki – osoby które:

 • reprezentują władze gmin i powiatów,
 • pracują w urzędach gmin i innych jednostkach samorządu,
 • są radnymi, sołtys(k)ami,
 • pracują lub działają społecznie w organizacjach pozarządowych, OSP, KGW itp.

Zapraszamy przede wszystkim osoby z gmin do 150 tys. mieszkańców. Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zakończyliśmy już zapisy do udziału w konferencji, jednak nadal możesz w niej uczestniczyć online (zapisz się tutaj).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wypełnienie formularza nie gwarantuje udziału w konferencji. Przy wyborze osób będziemy brać pod uwagę zróżnicowanie reprezentowanych instytucji, wielkość gminy i zróżnicowanie geograficzne. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji otrzymają informację na adres mailowy wskazany w formularzu. Wszystkich, dla których nie starczy miejsc zaprosimy do udziału online (tylko 16.05.2024).

Dlaczego warto?

 • Zaprezentujemy ponad 20 zróżnicowanych projektów, działań, programów i strategii realizowane w polskich gminach.
 • Dobre praktyki będą dotyczyć 4 obszarów: gospodarki obiegu zamkniętego, wody, zieleni i energii.
 • Stworzymy przestrzeń do pogłębionej dyskusji w małych grupach nad prezentowanymi przykładami i wymiany doświadczeń.
 • Ułatwimy nawiązywanie kontaktów zawodowych poprzez interaktywny charakter sesji.
 • Każda sesja będzie miała inną, angażującą formułę: postery, world cafe, studium przypadku, warsztat.
 • Wyjdziemy w teren, by na własne oczy zobaczyć co działa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają nasze konferencje? Przeczytaj relację z naszej ostatniej konferencji Rzeka w mieście.

Co się będzie działo? Ramowy program konferencji

Dzień 1 // 16 maja 2024

10.30-11.00 Powitalna kawa i rejestracja

11.00-12.00 Otwarcie konferencji

 • Uroczyste otwarcie konferencji – Maria Wiśnicka, Fundacja Sendzimira
 • Power speech zielonych liderów i liderek Dlaczego działam na rzecz…

… wody – Aneta Esnekier, radna Rady Miejskiej Mikołowa

… energii – Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza Kowar

… gospodarki obiegu zamkniętego – Anna Lembicz, działaczka społeczna w Stowarzyszeniu Starogard 2030

… zieleni – Dariusz Piechowiak, działacz społeczny w gminie Przygodzice

12.00-13.20 Sesja 1. Mikroinnowacje

Sesja posterowa, w trakcie której zaprezentujemy projekty i działania realizowane na podwórkach, w sołectwach i na osiedlach. Dobre praktyki będą podzielone na cztery bloki tematyczne:

 • Woda: zrównoważona gospodarka wodami opadowymi, a w nim:
  • Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Leśna, Szymon Surmacz, gmina Leśna
  • Temat rzeka, podnosimy poziom – działania edukacyjne z JuraSto Agnieszka Jensz-Stawowczyk, Stowarzyszenie JURASTO
  • „Pod prąd” – eksperymenty z nadodrzańską przyrodą i dźwiękami, Magdalena Bobryk, Stowarzyszenie 515
  • Efektywne zarządzanie wodą opadową w planowaniu przestrzennym, Michał Pancewicz, Scalgo
 • Zieleń: ochrona bioróżnorodności, rozwój i utrzymanie terenów zieleni, a w nim:
  • System powierzchniowy małej retencji na osiedlu Beauforta, Joanna Rayss, Rayss Group | Zieleniarium 
  • Szkoła przyjazna klimatowi – błękitno-zielona infrastruktura na szkolnym podwórku, Barbara Surmacz-Dobrowolska, Fundacja Sendzimira i Andrzej Jaworski, Jaz+Architekci
  • Mikrolasy społeczne: praktykowanie zmian w miejskiej społeczności, Kasper Jakubowski, Forest Maker
 • Energia: walka ze smogiem, efektywność energetyczna i OZE, a w nim:
  • Mieszkanie cohousingowe dla kobiet 60+ – samotnych mieszkanek Rybnika, Mirosław Górka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  • Po lepszy luft! Edukacja antysmogowa, Leszek Szejka, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 
  • Poprawa efektywności energetycznej  w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Jacek Pużuk, OSIR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
  • W drodze do niezależności energetycznej. Spółdzielnia Energetyczna BIODAR w Ustroniu Morskim, Łukasz Molski, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
 • GOZ: gospodarka obiegu zamkniętego, a w nim:
  • Uwaga! Śmieciarka jedzie, Alicja Słowik, Fundacja Uwaga, Śmieciarka Jedzie
  • Less waste w gminie Morawica, Alicja Jamorska-Kurek, Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”
  • Obieg Twórczy: społeczne gospodarowanie zasobami w modelu obiegu zamkniętego, Marcelina Zjawińska, Fundacja Splot Społeczny

Sesja będzie okazją do rozmowy w małych grupach nad prezentowanymi przykładami, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów zawodowych.

13.20-16.30 Sesja 2. Fokus na gminy (14.30-15.30 Przerwa obiadowa)

Sesja wymiany dobrych praktyk w formule World Cafe, w trakcie której skoncentrujemy się na strategiach i programach realizowanych w polskich gminach. Prelegenci zaprezentują osiem inspirujących przykładów z czterech obszarów:

16.45-18.00 Sesja 3. Współpraca międzysektorowa

W trakcie sesji odbędą się dwa równoległe panele (jeden do wyboru):

Panel 1. Skawina w walce ze smogiem

O wartości współpracy międzysektorowej będziemy rozmawiać na przykładzie drogi, jaką pokonała gmina Skawina walcząc o czyste powietrze. W 2016 roku liczba dni z przekroczonym dopuszczalnym poziomem pyłu PM10 wyniosła ponad 100 dni, dając gminie niechlubne 10 miejsca w rankingu miast Europy o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Liczba dni z przekroczeniami w 2023 roku spadła do 16, a Skawina stawia sobie nowe, ambitne cele związane z  efektywnością energetyczną i rozwojem OZE. Czy ten sukces byłby możliwy bez zaangażowania nie tylko decydentów i urzędników, ale też społeczników. Jak wyglądały ich wzajemne relacje? Czego na doświadczeniu Skawiny mogą nauczyć się inne gminy? O tym będziemy rozmawiać z:

Panel 2. Zielone pierścienie miast

Czym są zielone pierścienie miast? Jakie dają nam korzyści? Jakie instytucje należy zmobilizować do współpracy, by je tworzyć i chronić? O tym będą rozmawiać:

Porozumienie Zielony Pierścień Warszawy działa od jesieni 2021 roku. Obecnie zrzesza około 28 nieformalnych grup, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie aglomeracji warszawskiej. Utrzymuje także ścisłą współpracę z analogicznymi porozumieniami w aglomeracjach śląskiej, wrocławskiej, poznańskiej i bydgoskiej. Buduje relacje z samorządami.

Dzień 2 // 17 maja 2024

9.00-10.50 Sesja 4. Pieniądze

Warsztaty poświęcone temu, jak finansować działania podobne do tych prezentowanych podczas pierwszego dnia konferencji. Praca warsztatowa będzie toczyć się wokół konkretnego, realnego projektu. Warsztaty odbędą się w trzech równoległych grupach:

 • Grupa początkująca. Warsztat dla osób poszukujących środków w skali kilku-kilkunastu tysięcy. Studium przypadku na którym będziemy pracować to zagospodarowaniu małego skweru. Prowadzenie: Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira, wsparcie: Katarzyna Zioło, Fundusze dla Klimatu Sieć Doradców.
 • Grupa średniozaawansowana. Warsztat dla osób, które chcą pozyskać środki na projekty o budżecie od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Będziemy analizować projekt, którego celem jest stworzenie modelowych rozwiązań na terenie gminy z zaangażowaniem mieszkańców. Prowadzenie: Ilona Gosk, Fundacja Sendzimira.
 • Grupa zaawansowana. Warsztat dla osób, które chcą pozyskać trudniej dostępne finansowanie z programu LIFE. Praca warsztatowa będzie dotyczyć przygotowania wieloaspektowego  projektu gospodarowania wodami zlewni konkretnej rzeki. Prowadzenie: Emilia Skłucka/Marta Wronka, FPP Enviro.

11.00-15.00 Wizyty studyjne

Osoby uczestniczące w konferencji będą mogły wziąć udział w jednej z czterech wizyt studyjnych. Każdą z nich poprowadzi ekspert lub ekspertka w danym obszarze:

Wizyty studyjne poprzedzi krótka sesja prezentacji wszystkich proponowanych tras.

Tych którzy nie mogą przyjechać do Krakowa zapraszamy na wydarzenia online 16 maja 2024

Pierwszy dzień konferencji będziemy transmitować online, dla uczestników wydarzenia w tej formie też przygotowaliśmy warsztaty. Przed wydarzeniem wszystkim zarejestrowanym osobom prześlemy publikację konferencyjną w wersji elektronicznej, w której znajdziecie Państwo prezentowane w trakcie konferencji dobre praktyki. Program konferencji online będzie następujący:

11.00-12.00 Otwarcie konferencji (patrz szczegółowy program powyżej)

12.30-14.00 Szanse i bariery wdrażania prezentowanych na konferencji dobrych praktyk na poziomie lokalnym – warsztat na Zoom. Prowadzenie: Karolina Maliszewska, Ewelina Pękała, Fundacja Sendzimira

Wszyscy uczestnicy warsztatów online dostaną kilka wybranych dobrych praktyk do przeczytania przed zajęciami. W trakcie warsztatu będziemy zastanawiać się nad możliwościami ich wdrożenia w społecznościach, które reprezentują. Przeanalizujemy w grupach co może stać na przeszkodzie, a co może sprzyjać, z jakimi interesariuszami warto współpracować i jakie kroki podjąć by podobne działania zrealizować w praktyce. Aby wziąć udział w pracy grupowej konieczny jest dostęp do komputera ze sprawnym mikrofonem i kamerą.

15.00-16.30 Fokus na gminy

Transmisja prezentacji dobrych praktyk z sesji 2 (patrz szczegółowy program powyżej)

16.45-18.00 Współpraca

Transmisja całej sesji 3 (patrz szczegółowy program powyżej)

Wydarzenia drugiego dnia konferencji nie będą transmitowane online.

Zobacz szczegółowy program konferencji online.

Dobre praktyki prezentowane w trakcie konferencji opiszemy w publikacji, którą w wersji drukowanej otrzymają uczestnicy wydarzenia, a w wersji elektronicznej będzie dostępna dla wszystkich chętnych.

logotyp

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

Wkład własny do projektu sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Zielony Lider.

Partnerami konferencji są:

Patronat medialny:

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie