• Filtruj:

Skawina chwyta wodę – poradnik dobrych praktyk

Celem poradnika jest ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom Gminy Skawina wprowadzanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na swoich posesjach. Poradnik został zrealizowany w ramach projektu Gmina Skawina Chwyta Wodę na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

okładka publiacji

Czas na wodę

Broszura dotycząca różnych rozwiązań sprzyjających retencji wody opadowej. Publikacja opracowana w ramach projektu Wspólna Przestrzeń do wykorzystania przez gminy zainteresowane propagowaniem tego rodzaju rozwiązań wśród mieszkańców.

Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu. Czytaj dalej

Lubię Deszcz – broszura edukacyjna dot. ogrodów deszczowych

Materiał opracowany w ramach projektu Lubię Deszcz, który zrealizowaliśmy na zlecenie Miasta Wrocławia w 2019 r. Broszura pomoże zdecydować jaki ogród deszczowy najlepiej wybrać dla danej lokalizacji, dostarcza również praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnacji ogrodu. Czytaj dalej

Broszura „Spotkanie z klimatem”

W ramach projektu „Spotkanie z klimatem”, który realizowaliśmy na przestrzeni maja i czerwca 2019 r. powstała broszura. W materiale poruszone zostały kluczowe kwestie związane z adaptacją miast do zmian klimatu.

Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski