• Filtruj:

okładka publikacji

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Czytaj dalej

Skawina chwyta wodę – poradnik dobrych praktyk

Celem poradnika jest ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom Gminy Skawina wprowadzanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na swoich posesjach. Poradnik został zrealizowany w ramach projektu Gmina Skawina Chwyta Wodę na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

okładka publiacji

Czas na wodę

Broszura dotycząca różnych rozwiązań sprzyjających retencji wody opadowej. Publikacja opracowana w ramach projektu Wspólna Przestrzeń do wykorzystania przez gminy zainteresowane propagowaniem tego rodzaju rozwiązań wśród mieszkańców.

Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu. Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski