• Filtruj:

Społeczna koncepcja zagospodarowania Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie

Od sierpnia 2022 do lutego 2023 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. W efekcie powstał wspólnie wypracowany projekt – społeczna propozycja zagospodarowania terenu Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie. Partnerem projektu był Urząd Miasta Zawiercie oraz firma doradczo-konsultingowa z Islandii Alta Consulting. Czytaj dalej

okładki publikacji na zielonym tle

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Czytaj dalej