• Filtruj:

Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu, jakim jest zwiększenie bioróżnorodności w centrum Warszawy oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Czytaj dalej

Lubię Deszcz – broszura edukacyjna dot. ogrodów deszczowych

Materiał opracowany w ramach projektu Lubię Deszcz, który zrealizowaliśmy na zlecenie Miasta Wrocławia. Broszura pomoże zdecydować jaki ogród deszczowy najlepiej wybrać dla danej lokalizacji, dostarcza również praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnacji ogrodu. Czytaj dalej

Broszura „Spotkanie z klimatem”

W ramach projektu „Spotkanie z klimatem”, który realizowaliśmy na przestrzeni maja i czerwca powstała broszura. W materiale poruszone zostały kluczowe kwestie związane z adaptacją miast do zmian klimatu.

Czytaj dalej

Seria Zrównoważony Rozwój – Zastosowania

Zapraszamy do lektury publikacji z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania. Są one dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania po polsku i po angielsku (numery 1-5).

Filmy z serii Przestrzeń przyjazna przyrodzie

W ramach projektu Moja Puszcza powstała seria filmów instruktażowych wyjaśniających jak w sposób przyjazny przyrodzie zagospodarować przestrzeń wokół domu i jak pielęgnować otaczającą zieleń. Pokazujemy, jak zbudować ogród deszczowy, stworzyć łąkę kwietną czy stworzyć wysepki filtracyjne, które oczyszczą wodę w stawie. Czytaj dalej

Broszury instruktażowe dot. zwiększania retencji krajobrazowej

Istnieje szereg metod służących zwiększaniu retencji krajobrazowej na terenach zurbanizowanych. W ramach naszych projektów przygotowaliśmy kilka broszur, które wyjaśniają jak wykonać różne typy ogrodów deszczowych (w pojemniku i w gruncie), niecki retencyjne, naturalistyczne stawy, przepuszczalne powierzchnie itp. Ich wykonanie, posługując się zmieszczonymi instrukcjami, nie powinno nastręczyć trudności nawet osobom niewprawionym w budowaniu własnoręcznych konstrukcji budowlanych czy nieznającym się na ogrodnictwie. Czytaj dalej