Szkolenia

Prowadzimy działalność szkoleniową na zlecenie różnych podmiotów (instytucji samorządowych, firm, organizacji pozarządowych) skierowaną do osób dorosłych o charakterze specjalistycznym. Realizujemy liczne szkolenia w ramach własnych projektów.

Tematyka naszych szkoleń

Wszystkie szkolenia realizujemy w interaktywny sposób w niedużych grupach, pracując metodami warsztatowymi. Są to m.in. szkolenia dot.:

Warsztaty praktyczne

Prowadzimy warsztaty tworzenia różnych elementów błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, wysepek oczyszczających wodę, niecek retencyjnych, rewitalizacji brzegów zbiorników wodnych) skierowane do szerokiego grona odbiorców, na zlecenie instytucji samorządowych (np. Lublina, Zamościa, Skawiny, Wrocławia, Warszawy), edukacyjnych, domów kultury, organizacji pozarządowych i w ramach własnych projektów (np. Między susza a powodzią, Szkoła przyjazna klimatowi).

Jakie warsztaty mamy w naszej ofercie? Sprawdź tutaj.