Szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i konferencje

Prowadzimy działalność szkoleniową na zlecenie różnych podmiotów (instytucji samorządowych, firm, organizacji pozarządowych) skierowaną do osób dorosłych o charakterze specjalistycznym. Realizujemy liczne szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i konferencje w ramach własnych projektów.

Obecnie prowadzimy rekrutację do następujących programów

  • Dwuetapowy porogram szkoleniowy dla nauczycieli i zarządców szkół Szkoła przyjazna klimatowi (luty-kwiecień 2024, zgłoszenia do 12.02.2024, udział bezpłatny, więcej informacji tutaj)
  • Seria szkoleń dla doradców z zakresu neutralności klimatycznej (program cykliczny, zgłoszenia do edycji realizowanej w pierwszym kwartale 2024 r. do 7.02.2024, udział płatny, więcej informacji tutaj)
  • Konferencja Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu, 18-19 marca 2024, Jelenia Góra (zgłoszenia do końca lutego 2024, udział bezpłatny, więcej informacji tutaj)

Tematyka naszych szkoleń

Wszystkie wydarzenia szkoleniowe realizujemy w interaktywny sposób w niedużych grupach, pracując metodami warsztatowymi. Są to m.in. wydarzenia dot.:

Warsztaty praktyczne

Prowadzimy warsztaty tworzenia różnych elementów błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, wysepek oczyszczających wodę, niecek retencyjnych, rewitalizacji brzegów zbiorników wodnych) skierowane do szerokiego grona odbiorców, na zlecenie instytucji samorządowych (np. Lublina, Zamościa, Skawiny, Wrocławia, Warszawy), edukacyjnych, domów kultury, organizacji pozarządowych i w ramach własnych projektów (np. Między susza a powodzią, Szkoła przyjazna klimatowi).

Jakie warsztaty mamy w naszej ofercie? Sprawdź tutaj.

Wizyty studyjne

Organizujemy wizyty studyjne prezentujące dobre praktyki ochrony środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu dla odbiorców specjalistycznych. Realizujemy je w Polsce i za granicą, we współpracy z rozległą siecią partnerów zagranicznych w całej Europie. Prezentowane obiekty i rozwiązania poznajemy zawsze z udziałem osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

Przykłady naszych wizyt studyjnych: Dobre praktyki zarządzania rzekami miejskimi w Oslo, Reportaż z wizyty Zielonych Liderów na Pomorzu, relacje z wizyt studyjnych zespołów programu Zielony Lider w Polsce i za granicą, Rozwiązania oparte na przyrodzie na Islandii, Błękitno-zielona infrastruktura w Berlinie.

Konferencje specjalistyczne

Organizujemy konferencje (stacjonarne, online i hybrydowe) skierowane do specjalistów we współpracy z instytucjami naukowymi i samorządami. Nasze wydarzenia cechuje profesjonalna organizacja i interaktywny program. Stosujemy wiele metod i narzędzi w miejsce prezentacji konferencyjnych, co zwiększa atrakcyjność naszych wydarzeń i pozwala na rozwój kontaktów zawodowych. Przykłady naszych konferencji: European Forum on Urban Forestry, maj 2023; Budynki historyczne w czasach kryzysu klimatycznego, wrzesień 2022; Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?, październik 2019.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy organizacji konferencji zarówno polskich jak i międzynarodowych.