Szkolenia

Prowadzimy działalność szkoleniową na zlecenie różnych podmiotów (instytucji samorządowych, firm, organizacji pozarządowych) skierowaną do osób dorosłych o charakterze specjalistycznym. Realizujemy liczne szkolenia w ramach własnych projektów.

Tematyka naszych szkoleń

Wszystkie szkolenia realizujemy w interaktywny sposób w niedużych grupach, pracując metodami warsztatowymi. Są to m.in. szkolenia dot.:

  • błękitno-zielonej infrastruktury, w tym projektowania (aktualnie prowadzimy otwarte szkolenia w ramach projektu Climate NBS);
  • różnych aspektów zarządzania zielenią miejską;
  • prowadzenia zamówień publicznych na produkty i usługi związane z zarządzaniem zielenią (aktualnie dostępne jest szkolenie online: Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych);
  • adaptacji miast do zmian klimatu i zwiększania retencji krajobrazowej;
  • wypracowywania innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • prowadzenia procesów partycypacyjnego podejmowania decyzji (aktualnie oferujemy wsparcie finansowe i szkoleniowe dla gmin, patrz: projekt Wspólna przestrzeń).

Warsztaty praktyczne

Prowadzimy warsztaty tworzenia różnych elementów błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, wysepek oczyszczających wodę, niecek retencyjnych, rewitalizacji brzegów zbiorników wodnych) skierowane do szerokiego grona odbiorców, na zlecenie instytucji samorządowych, edukacyjnych, domów kultury, organizacji pozarządowych i w ramach własnych projektów.

Jakie warsztaty mamy w naszej ofercie? Sprawdź tutaj.

Treść | Menu | Przyciski