Szkolenia, warsztaty i konferencje

Prowadzimy działalność szkoleniową na zlecenie różnych podmiotów (instytucji samorządowych, firm, organizacji pozarządowych) skierowaną do osób dorosłych o charakterze specjalistycznym. Realizujemy liczne szkolenia w ramach własnych projektów.

Tematyka naszych szkoleń

Wszystkie szkolenia realizujemy w interaktywny sposób w niedużych grupach, pracując metodami warsztatowymi. Są to m.in. szkolenia dot.:

Warsztaty praktyczne

Prowadzimy warsztaty tworzenia różnych elementów błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, wysepek oczyszczających wodę, niecek retencyjnych, rewitalizacji brzegów zbiorników wodnych) skierowane do szerokiego grona odbiorców, na zlecenie instytucji samorządowych (np. Lublina, Zamościa, Skawiny, Wrocławia, Warszawy), edukacyjnych, domów kultury, organizacji pozarządowych i w ramach własnych projektów (np. Między susza a powodzią, Szkoła przyjazna klimatowi).

Jakie warsztaty mamy w naszej ofercie? Sprawdź tutaj.

Konferencje specjalistyczne

Organizujemy konferencje (stacjonarne, online i hybrydowe) skierowane do specjalistów we współpracy z instytucjami naukowymi i samorządami. Nasze wydarzenia cechuje profesjonalna organizacja i interaktywny program. Stosujemy wiele metod i narzędzi w miejsce prezentacji konferencyjnych, co zwiększa atrakcyjność naszych wydarzeń i pozwala na rozwój kontaktów zawodowych. Przykłady naszych konferencji: European Forum on Urban Forestry, maj 2023; Budynki historyczne w czasach kryzysu klimatycznego, wrzesień 2022; Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?, październik 2019.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy organizacji konferencji zarówno polskich jak i międzynarodowych.