Edukacja | Partycypacja » Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Konferencja Budynki historyczne w czasach kryzysu klimatycznego

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji Budynki historyczne w czasach kryzysu klimatycznego. Jak je chronić, odnawiać lub modernizować? podsumowującej dwuletni projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych realizowany przez Fundację Sendzimira i Croatia Green Building Council. W gronie ekspertów i praktyków porozmawiamy o praktycznych i ekologicznych rozwiązaniach renowacyjnych i termomodernizacyjnych do zastosowania w budynkach historycznych. 

W trakcie koneferencji odbędzie się również premiera publikacji Rewaloryzacja i modernizacja budynków zabytkowych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją dr. Tomasza Jeleńskiego.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Wydarzenie kierujemy przede wszystkim do profesjonalistów i profesjonalistek na co dzień zajmujących się renowacją, rewaloryzacja i modernizacją budynków historycznych oraz zabytkowych.

Pierwszeństwo do udziału w konferencji będą miały osoby reprezentujące następujące grupy zawodowe:

 • pracownicy i pracowniczki jednostek samorządu terytorialnego zarządzający zasobem budynków historycznych i zabytkowych w swoich gminach;
 • przedstawiciele i przedstawicielki inwestorów publicznych, realizujących inwestycje w budynkach historycznych i zabytkowych;
 • konserwatorzy zabytków;
 • architektki i architekci;
 • inżynierowie budownictwa;
 • właściciele i właścicielki, zarządcy budynków historycznych i zabytkowych;
 • doradcy energetyczni.

Zgłoszenia do bezpłatnego udziału w konferencji wymagają wypełnienia formularza do dnia 19 września 2022 r. Uwaga: w formularzu będzie można zapisać się na wybrane warsztaty więc warto wcześniej dokładnie zapoznać się z programem wydarzenia.

Z uwagi na interaktywną formułę konferencji obowiązuje limit miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje przede wszystkim zbieżność obszaru Państwa praktyki zawodowej z tematyką konferencji, a także kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji będziemy wysyłać na bieżąco, ale nie później niż 20 września 2022 r.

Co znajdzie się w programie konferencji?

Miejsce konferencji:  Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa

Data: 29 września 2022 r. w godz. 10:00- 16:30

Ramowy program konferencji:

Sesja plenarna (10:00-11:50)

Wykład wprowadzający: Renowacja i modernizacja budynków historycznych na miarę czasów kryzysu klimatycznegoAlexandra Troi, wicedyrektor Instytutu Energii Odnawialnej Eurac Research w Bolzano, ekspertka w obszarze termomodernizacji budynków historycznych

Dyskusja panelowa: Wyzwania i dobre praktyki wdrażania rozwiązań proklimatycznych w budynkach historycznych w polskich miastach

Pierwsza sesja warsztatowa (12:10-13:40)

Uczestnicy i uczestniczki wybierają jeden warsztat w każdej sesji, na etapie rejestracji na wydarzenie.

 1. Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznejdr Tomasz Jeleński, Politechnika Krakowska, Fundacja Sendzimira, ekspert w projekcie Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych i redaktor naukowy poradnika Rewaloryzacja i modernizacja budynków zabytkowych w dobie kryzysu klimatycznego
 2. Zastosowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w obiektach historycznych i ich otoczeniuNatalia Szablowska, Natalia Szablowska Biuro Architektoniczne, architektka specjalizująca się w rewitalizacji budynków zabytkowych i ich otoczenia z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury oraz Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira, architektka, ekspertka w projekcie Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych
 3. What can Poland learn from Croatian National Program for Renovation of Heritage Buildings? – Mihaela Zamolo, Croatia Green Building Council, inżynier konstruktor specjalizująca się w projektowaniu zrównoważonych budynków uwzględniając dziedzictwo kulturowe, członkini wielu stowarzyszeń zawodowych i komisji eksperckich przygotowujących przepisy w dziedzinie budownictwa oraz Aleksandar Jelovac, Croatia Green Building Council, politolog, trener, koordynator projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych (uwaga: warsztat w jęz. angielskim bez tłumaczenia
 4. Wytyczne konserwatorskie a kryzys klimatyczny – poszukiwanie kompromisuAnna Bobko, Miejski Konserwator Zabytków w Olsztynie, uczestniczka warsztatów projektowych w ramach projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Druga sesja warsztatowa (14:40-16:10)

 1. Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznejdr Tomasz Jeleński
 2. Termomodernizacja wewnętrzna budynków za pomocą technologii o otwartym oporze dyfuzyjnymCezary Czemplik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, architekt specjalizujący się w doborze materiałów naturalnych ze znajomością fizyki budowli na poziomie aktywnych procesów cieplno-wilgotnościowych oraz obliczeniach energetycznych zużycia energii i doboru instalacji
 3. Stolarka w budynkach zabytkowych. Dobre praktyki renowacji okien i drzwi – dr Anna Zaręba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, specjalizuje się w problematyce konserwatorskiej i technologicznej szkła i ceramiki artystycznej
 4. Spacer po Centrum Praskim Koneser (Plac Konesera 2, Warszawa). Oprowadzenie po obiekcie, który jest przykładem współpracy inwestorów, architektów oraz konserwatorów zabytków. Kompleks został wyróżniony Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy za Najlepszą rewitalizację w 2019 r. oraz otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent

 

Zapisz się już dziś!

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski