Innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Czy jest dla nas innowacja?

Pod pojęciem innowacja rozumiemy wszystkie działania nowe dla danego systemu z którym pracujemy. Dlatego nasze projekty zawsze zawierają element zbierania i rozpowszechniania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.

Dobre praktyki

Organizujemy wizyty studyjne, zbieramy dobre praktyki i publikujemy je w formie publikacji książkowych, broszur, relacji filmowych (patrz: Publikacje). Przekładamy najnowsze osiągnięcia naukowe na praktyczne realizacje, testują nowe rozwiązania w polskich warunkach (ang. knowledge brokering).

Różne punkty widzenia

W nasze projekty staramy się angażować interdyscyplinarne grupy uczestników dając możliwość konfrontowania różnych perspektyw, paradygmatów, punktów widzenia.

Narzędzia pracy pobudzające innowacyjność

Korzystamy z narzędzi, które wspierają wypracowywanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, m.in narzędzia Akceleratora Zrównoważonego Rozwoju VISIS. Podstawą naszej pracy jest analiza systemowa.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.