Edukacja | Zielona infrastruktura

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem prowadzimy prace nad uniwersalnymi standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zaprosiliśmy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości. Standardy zostaną udostępnione we wrześniu 2022.

Skąd pomysł na projekt?

Pomysł na wypracowanie ogólnodostępnych wytycznych, które mogłyby być wdrożone w wielu polskich miastach jest efektem dyskusji zapoczątkowanych w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, który Fundacja Sendzimira realizowała w latach 2017-2019. Uczestnicy i uczestniczki projektu z zarządów zieleni we Wrocławiu i w Krakowie, w efekcie kilkuletniej współpracy i wymiany doświadczeń, zainicjowali projekt, do którego realizacji zaprosili Fundację Sendzimira. 

Inicjatywa ma na celu wspólne wypracowanie przez przedstawicieli zarządów zieleni z różnych polskich miast, Standardów, które zapewnią jak najwyższą jakość prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych w mieście. Standardy mają nie tylko brać pod uwagę rzetelne wytyczne naukowe, ale również mieć innowacyjny charakter, w najlepszy możliwy sposób łącząc ze sobą estetykę, czystość i trwałość miejskiej zieleni z dbałością o jej funkcje związane z retencją wód opadowych, adaptacją miast do zmian klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. Przyjęcie podobnych Standardów w wielu polskich miastach, to także jasny sygnał dla firm oferujących usługi pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni do wprowadzania systemowych zmian technologicznych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Działanie to może przełożyć się na wzrost jakości świadczonych usług i jednocześnie stanowić zabezpieczenie przed odpływem podwykonawców do miast, gdzie nie obowiązują żadne  wytyczne. 

Co wydarzy się w ramach projektu?

Sukces projektu zależy od włączenia się w prace nad Standardami silnej reprezentacji polskich miast, dla których jakość zieleni miejskiej ma charakter priorytetowy. Projekt rozpoczął się więc od budowy grupy roboczej składającej się z przedstawicieli i przedstawicielek instytucji profesjonalnie zarządzających terenami zieleni w miastach, którzy byli zaangażowani w partycypacyjny proces wypracowania wytycznych. Do udziału w pracach zgłosiło się 35 miast.

Przy wsparciu zespołu ekspertów zrealizowaliśmy serię 8 warsztatów, w trakcie których od września 2021 do kwietnia 2022 wypracowaliśmy treść wytycznych dla około 20 obszarów tematycznych, które zostały wyodrębnione jako zakres opracowania. Wypracowane propozycje były konsultowane z przedstawicielami wykonawców prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych, w formie warsztatów i wywiadów.

Spotkania grupy roboczej odbywały się w formule online i miały charakter interaktywnych i angażujących warsztatów. Były przede wszystkim miejscem swobodnej wymiany doświadczeń.

W oparciu o wnioski z prac grupy roboczej, konsultacji oraz materiały przygotowane przez zespół ekspertów, do końca sierpnia 2022 roku, Fundacja Sendzimira opracuje treść Standardów w dwóch wersjach:

 • Opisowej, skierowanej do odbiorców profesjonalnych, zarządców terenów i wykonawców usług pielęgnacyjnych;
 • Atrakcyjnej graficznie, w formie praktycznych i przystępnych kart, skierowanej do mieszkańców i odbiorców półprofesjonalnych.

Opracowanie zostanie wdrożone w Krakowie i Wrocławiu. Będzie również udostępnione do bezpłatnego wykorzystania i wdrożenia przez wszystkie zainteresowane miasta.

Jakie tereny zostaną uwzględnione w Standardach?

Opracowanie stanowić będzie zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom a także zbiorniki wodne. 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: standardy@sendzimir.org.pl 

Kto jest zaangażowany w prace nad opracowaniem?

Karolina Maliszewska – nadzoruje opracowanie, proces uzgodnień i odpowiada za redakcję całości.

Sławomir Sendzielski – odpowiada za prawidłowe merytorycznie przygotowanie wszystkich standardów.

Zespół ekspertów, którzy opracowują poszczególne standardy lub odpowiadają za ich recenzję naukową. Wśród naszych ekspertów są:

 • prof. dr inż. arch, kraj. Wojciech Bobek, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr inż. Piotr Chohura, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, Fundacja Dzieci w Naturę
 • prof. dr hab. inż. Marcin Kadej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Kolenda, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Janusz Mazurek, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Beata Pachnowska, Instytut Drzewa
 • dr hab. inż Piotr Sikorski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Elżbieta Szopińska, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Magdalena Szymura, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Tomasz Szymura, Katedra Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

Projekt realizowany jest przez Fundację Sendzimira na zlecenie działających w porozumieniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt