Edukacja | Zielona infrastruktura

Uniwersalne Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem rozpoczynamy prace nad uniwersalnymi Standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zapraszamy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości.

Skąd pomysł na projekt?

Pomysł na wypracowanie ogólnodostępnych wytycznych, które mogłyby być wdrożone w wielu polskich miastach jest efektem dyskusji zapoczątkowanych w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, który Fundacja Sendzimira realizowała w latach 2017-2019. Uczestnicy i uczestniczki projektu z zarządów zieleni we Wrocławiu i w Krakowie, w efekcie kilkuletniej współpracy i wymiany doświadczeń, zainicjowali projekt, do którego realizacji zaprosili Fundację Sendzimira. 

Inicjatywa ma na celu wspólne wypracowanie przez przedstawicieli zarządów zieleni z różnych polskich miast, Standardów, które zapewnią jak najwyższą jakość prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych w mieście. Standardy mają nie tylko brać pod uwagę rzetelne wytyczne naukowe, ale również mieć innowacyjny charakter, w najlepszy możliwy sposób łącząc ze sobą estetykę, czystość i trwałość miejskiej zieleni z dbałością o jej funkcje związane z retencją wód opadowych, adaptacją miast do zmian klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. Przyjęcie podobnych Standardów w wielu polskich miastach, to także jasny sygnał dla firm oferujących usługi pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni do wprowadzania systemowych zmian technologicznych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Działanie to może przełożyć się na wzrost jakości świadczonych usług i jednocześnie stanowić zabezpieczenie przed odpływem podwykonawców do miast, gdzie nie obowiązują żadne  wytyczne. 

Co wydarzy się w ramach projektu?

Sukces projektu zależy od włączenia się w prace nad Standardami silnej reprezentacji polskich miast, dla których jakość zieleni miejskiej ma charakter priorytetowy. Projekt rozpocznie więc budowa grupy roboczej składającej się z przedstawicieli i przedstawicielek instytucji profesjonalnie zarządzających terenami zieleni w miastach, którzy będą zaangażowani w partycypacyjny proces wypracowania wytycznych.

Przy wsparciu zespołu ekspertów wezmą oni udział w serii 6-7 warsztatów, w trakcie których od września 2021 do marca 2022 wypracują treść wytycznych dla kilkudziesięciu obszarów tematycznych, które zostały wyodrębnione jako zakres opracowania. Wypracowane propozycje będą konsultowane z przedstawicielami wykonawców prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych, w formie warsztatów i wywiadów.

W oparciu o wnioski z prac grupy roboczej, konsultacji oraz materiały przygotowane przez zespół ekspertów, do końca czerwca 2022 roku, Fundacja Sendzimira opracuje treść Standardów w dwóch wersjach:

  • Opisowej, skierowanej do odbiorców profesjonalnych, zarządców terenów i wykonawców usług pielęgnacyjnych;
  • Atrakcyjnej graficznie, w formie praktycznych i przystępnych kart, skierowanej do mieszkańców i odbiorców półprofesjonalnych.

Opracowanie zostanie wdrożone w Krakowie i Wrocławiu. Będzie również udostępnione do wykorzystania i wdrożenia przez wszystkie zainteresowane miasta.

Spotkania grupy roboczej odbywać się będą w formule online i będą miały charakter interaktywnych i angażujących warsztatów. Chcemy by warsztaty stały się przede wszystkim miejscem, swobodnej wymiany doświadczeń.

Jakie tereny zostaną uwzględnione w Standardach?

Opracowanie stanowić będzie zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom a także zbiorniki wodne. 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się z: 

  • Judytą Łuczyńską (koordynatorką projektu w Fundacji Sendzimira) judyta.luczynska@sendzimir.org.pl
  • Sławkiem Sendzielskim (koordynatorem merytorycznym opracowania Standardów) slawek.sendzielski@sendzimir.org.pl

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace grupy roboczej, już teraz zachęcamy do zgłaszania się poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: standardy@sendzimir.org.pl 

 


Projekt realizowany jest przez Fundację Sendzimira na zlecenie działających w porozumieniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski