Aktualne projekty

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Edukacja | Zielona infrastruktura

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022, w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski. Obecnie trwa trzecia edycja programu.

Czytaj dalej

Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Projekt Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu realizujemy we współpracy z Phronesis SA z Oslo. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wartości ekosystemów dolin rzek dla jakości życia i łagodzenia zmian klimatu w mieście. Czytaj dalej

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Naukowe | Zielona infrastruktura

Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Czytaj dalej

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast. Czytaj dalej

Projekty zakończone

  • Filtruj:

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Edukacja | Zielona infrastruktura

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem prowadzimy prace nad uniwersalnymi standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zaprosiliśmy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości. Czytaj dalej

Ogrody deszczowe na Śląsku

Edukacja | Zielona infrastruktura

We współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz czterema miastami: Częstochową, Kaletami, Żorami i Sosnowcem zakładaliśmy ogrody deszczowe. W ramach projektu, dla każdego miasta powstała koncepcja ogrodu usytuowanego w miejscu widocznym i dostępnym dla mieszkańców i mieszkanek.

Czytaj dalej

Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacja

W partnerstwie z Miastem Zawiercie i firmą doradczą Alta z Islandii zrealizowaliśmy roczny projekt Zielone Zawiercie (04.2022 – 04.2023), w ramach którego wypracowaliśmy z mieszkańcami i mieszkankami miasta koncepcje zagospodarowania dwóch terenów zieleni. Czytaj dalej

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto to projekt prowadzony w ramach Zielonego Budżetu Lublina w 2021 r., zakładał on stworzenie projektów ogrodów deszczowych, realizację 2 z nich oraz działania edukacyjne i promocyjne związane z małą retencją. Czytaj dalej

Wawer łapie wodę

Edukacja | Zielona infrastruktura

Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jesienią 2020 roku przygotowaliśmy założenia kampanii informacyjnej i filmy instruktażowe dotyczące małej retencji. Ponadto przy jednym z zabytkowych budynków – Murowance (ul. Płowiecka 77) – stworzyliśmy nowy ogród deszczowy.

Czytaj dalej

Ogrody deszczowe w Zamościu

Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

W październiku 2020 roku, pomimo wielu obostrzeń pandemicznych, udało nam się zrealizować dwa ogrody deszczowe przy ogólnodostępnych budynkach użyteczności publicznej. Będą one służyć lokalnej społeczności w Zamościu i łagodzić negatywne konsekwencje zmian klimatu!

Czytaj dalej

Lubię Deszcz

Edukacja | Zielona infrastruktura

Projekt zrealizowano na zlecenie gminy Wrocław na jesieni 2019 r. Jego celem było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców miasta na temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu. Czytaj dalej

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Partycypacja | Zielona infrastruktura

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów partycypacyjnego planowania z udziałem architektów, ekspertów różnych dziedzin i interesariuszy, których celem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni otaczającego Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj dalej

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Służewieckiej

Edukacja

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy na spacer! Czytaj dalej