Edukacja | Partycypacja

Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Dwuletni projekt realizowany przez Fundację Sendzimira we współpracy z Croatia Green Building Council od września 2020 r. Dotyczy praktycznych aspektów zrównoważonej renowacji i termomodernizacji budynków historycznych i zabytkowych. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

Cele projektu

  • Budowanie świadomości na temat przyjaznych dla klimatu metod i sposobów prowadzenia działań renowacyjnych w budynkach historycznych i zabytkowych.
  • Dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności wspierających działania prowadzące do zwiększania efektywności energetycznej budynków historycznych w Polsce i Chorwacji.
  • Wzmocnienie współpracy, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami samorządowymi i innymi interesariuszami w polskich i chorwackich miastach.

Planowane działania

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki partycypacyjnym procesom angażującym lokalnych interesariuszy w Polsce i Chorwacji prowadzonym w formie wywiadów, spotkań i warsztatów w miastach.

Seminarium eksperckie i wywiady z interesariuszami

Projekt zainaugurowaliśmy na seminarium eksperckim, w dniach 6-7 października 2021, w Zagrzebiu. Przeczytaj realcję z seminarium. 

W ramach pierwszego etapu projektu przeprowadziliśmy serię wywiadów pogłębionych z interesariuszami projektu w Polsce i w Chorwacji. Przeczytaj czego dowiedzieliśmy się od naszych respondentów.

Udostępniliśmy także ankietę skierowaną do architektów dotyczącą ich doświadczenia w zakresie zrównoważonej renowacji budynków historycznych, w tym zabytkowych. Zapraszamy do zapoznania się z ankietą i jej wynikami.

Dwuetapowy program szkoleniowy „Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”

Program szkoleniowy skierowany jest do miejskich inwestorów, urzędników samorządowych zarządzających zasobem budynków historycznych gminach, architektów, konserwatorów zabytków, doradców energetycznych, wykonawców prac budowlanych oraz studentów architektury, budownictwa i zarządzania zrównoważonym rozwojem miast.

Pierwszym etapem programu były dwie edycje kursu e-learningowego opartego na materiałach szkoleniowych opracowanych przez zespół ekspertów.

Przeczytaj więcej o przebiegu i rezultatach programu szkoleniowego.

Drugim etapem programu są warsztaty praktyczne w trzech polskich (Mysłowice, Olsztyn, Bielsko-Biała) i trzech chorwackich miastach (Koprivnica, Rijeka i Zagrzeb) organizowane we współpracy z lokalnymi interesariuszami:

Publikacja i konferencja podsumowująca projekt

Wyniki projektu zostaną upowszechnione w formie publikacji – praktycznego poradnika zrównoważonej renowacji budynków historycznych – wydanej w języku polskim, chorwackim i angielskim. Publikacja będzie dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, bezpłatnie na naszej stronie internetowej. Zamówienia na bezpłątny egzemplarz drukowany przyjmujemy tutaj. Planowana data wydania publikacji: wrzesień 2022.

Na zakończenie projektu, zrealizujemy konferencje podsumowujące w Polsce i Chorwacji. Dowiedz się więcej o konferencji organizowanej 29 września 2022 r. w Warszawie pt. Budynki historyczne w dobie kryzysu klimatycznego, zapisy przyjmujemy do 19 września.

 

Projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski