Edukacja | Partycypacja

Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Projekt dot. zrównoważonej renowacji budynków zabytkowych, realizowany przez Fundację Sendzimira we współpracy z Croatia Green Building Council od września 2020 do września 2022. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). 

Cele projektu

Projekt przyczyni się do lepszego poznania i wdrożenia przez miejskich decydentów i kluczowych interesariuszy, przyjaznych dla klimatu metod i sposobów prowadzenia działań renowacyjnych w budynkach zabytkowych. Wesprze tym samym działania prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej dzielnic historycznych w Polsce i Chorwacji. Wzmocni współpracę, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w dziedzinie łagodzenia zmian klimatu poprzez zrównoważoną renowację zabytkowych budynków między podmiotami samorządowymi i innymi interesariuszami w Chorwacji i Polsce.

Planowane działania

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki partycypacyjnym procesom angażującym lokalnych interesariuszy w Polsce i Chorwacji prowadzonym w formie wywiadów, spotkań i warsztatów w miastach.

Wyniki projektu zostaną upowszechnione wśród grup docelowych poprzez praktyczną publikację przygotowaną w języku polskim, chorwackim i angielskim i konferencje podsumowujące w Polsce i Chorwacji.

Projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski