Edukacja | Partycypacja

Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych

Dwuletni projekt był realizowany przez Fundację Sendzimira we współpracy z Croatia Green Building Council od września 2020 r. do września 2022 r. Dotyczył praktycznych aspektów zrównoważonej renowacji i termomodernizacji budynków historycznych i zabytkowych. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

Cele projektu

  • Budowanie świadomości na temat przyjaznych dla klimatu metod i sposobów prowadzenia działań renowacyjnych w budynkach historycznych i zabytkowych.
  • Dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności wspierających działania prowadzące do zwiększania efektywności energetycznej budynków historycznych w Polsce i Chorwacji.
  • Wzmocnienie współpracy, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami samorządowymi i innymi interesariuszami w polskich i chorwackich miastach.

Zrealizowane działania

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki partycypacyjnym procesom angażującym lokalnych interesariuszy w Polsce i Chorwacji prowadzonym w formie wywiadów, spotkań i warsztatów w miastach.

Seminarium eksperckie i wywiady z interesariuszami

Projekt zainaugurowaliśmy na seminarium eksperckim, w dniach 6-7 października 2021, w Zagrzebiu. Przeczytaj relację z seminarium. 

W ramach pierwszego etapu projektu przeprowadziliśmy serię wywiadów pogłębionych z interesariuszami projektu w Polsce i w Chorwacji. Przeczytaj czego dowiedzieliśmy się od naszych respondentów.

Udostępniliśmy także ankietę skierowaną do architektów dotyczącą ich doświadczenia w zakresie zrównoważonej renowacji budynków historycznych, w tym zabytkowych. Zapraszamy do zapoznania się z ankietą i jej wynikami.

Dwuetapowy program szkoleniowy Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

Program szkoleniowy skierowany był do miejskich inwestorów, urzędników samorządowych zarządzających zasobem budynków historycznych gminach, architektów, konserwatorów zabytków, doradców energetycznych, wykonawców prac budowlanych oraz studentów architektury, budownictwa i zarządzania zrównoważonym rozwojem miast.

Pierwszym etapem programu były dwie edycje kursu e-learningowego opartego na materiałach szkoleniowych opracowanych przez zespół ekspertów.

Przeczytaj więcej o przebiegu i rezultatach programu szkoleniowego.

Drugim etapem programu były warsztaty praktyczne w trzech polskich (Mysłowice, Olsztyn, Bielsko-Biała) i trzech chorwackich miastach (Koprivnica, Rijeka i Zagrzeb) organizowane we współpracy z lokalnymi interesariuszami:

Publikacja i konferencja podsumowująca projekt

Wyniki projektu zostały upowszechnione w formie publikacji – praktycznego poradnika zrównoważonej renowacji budynków historycznych Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją Tomasza Jeleńskiego

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej po: polsku, angielskuchorwacku. Integralną częścią publikacji jest narzędzie algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej.

 Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencje podsumowujące w Polsce i Chorwacji. Przeczytaj relację z konferencji Budynki historyczne w dobie kryzysu klimatycznego, która odbyła się 29 września 2022 r. w Warszawie. 

 

Projekt Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu Republiki Federalnej Niemiec (BMWK). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wzmacnianie współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej (UE), w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

logotypy

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt