Edukacja | Zielona infrastruktura » Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Konferencja „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?”

Konferencja wieńcząca nasz dwuletni projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Współgospodarzem wydarzenia był Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jeden z partnerów projektu. Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia filmu!

28-29 marca 2019 r., Warszawa, Praskie Centrum Kreatywności

Przeczytaj relację z wydarzenia obejrzyj film z konferencji!

Konferencja stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie zielenią miejską w Polsce. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli:

  • samorządów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie zielenią w miastach,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się tematami zrównoważonego rozwoju zieleni,
  • biznesu zainteresowanego ochroną i rozwojem terenów przyrodniczych w mieście,
  • środowiska akademickiego aktywnie wspierającego inne podmioty w rozwijaniu błękitno-zielonej infrastruktury.

O wartość merytoryczną spotkania dbał zespół Fundacji Sendzimira, we współpracy z partnerami projektu, urzędami miast Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i Jaworzna.

W programie znalazły się nie tylko prezentacje dobrych praktyk z polskich miast ale również praktyczne warsztaty i debaty, które były doskonałą okazją do lepszego zrozumienia prezentowanych przez miasta rozwiązań.

Wśród prelegentów były osoby praktycznie zajmujące się różnymi aspektami zarządzania zielenią z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym konferencji był przedstawiciel Miasta Barcelona, który wyjaśnił jak w nowatorski sposób rozwijać zieleń w całym mieście.

Program konferencji

Pierwszy dzień  – 28 marca 2019 r.

SESJA OTWIERAJĄCA (10.00-11.45)

10.00-10.15 Powitanie uczestników Justyna Glusman (dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy), Ilona Gosk (dyrektorka zarządzająca Fundacji Sendzimira)

10.15-11.00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY Międzysektorowa współpraca na rzecz zarządzania terenami zieleni w układzie “Superbloków”, Salvador Rueda, dyrektor BCNecologia (Urban Ecology Agency of Barcelona– publiczne konsorcjum Miasta Barcelona, Rady Miejskiej, Obszaru metropolitalnego Barcelony i Rady Prowincji Barcelona)

11.00-11.45 Nowa publikacja Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, w serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, nr 6/2018 – dyskusja panelowa z udziałem autorów: Tomasza Jeleńskiego (Politechnika Krakowska), Kaspra Jakubowskiego (Fundacja Dzieci w Naturę), Krzysztofa Górnickiego (Zarząd Zieleni m st. Warszawy), Łukasza Pawlika (ZZM Kraków) – prowadzą redaktorzy naukowi serii: Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier

SESJA WARSZTATOWA (12.15-14.15)

Warsztat 1. Bitwa o krajobraz – jak zaangażować interesariuszy w działania na rzecz zieleni w mieście?
Warsztat koncepcyjny z wykorzystaniem piramidy VISIS, Agnieszka Czachowska (Fundacja Sendzimira)

Warsztat 2. Zachęty i polityki – czyli jak przyspieszyć wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach? Ewa Iwaszuk (Ecologic Institute, Berlin), Tomasz Bergier (AGH; Fundacja Sendzimira)

Warsztat 3. Superbloki – jak pomagają w zarządzaniu zielenią w dialogu z interesariuszami? Salvador Rueda (BCNecologia, Barcelona), Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira)

Warsztat 4. Warsztat wewnętrzny dla przedstawicieli miejskich zarządów zieleni – wypracowanie dalszych kroków i planów współpracy międzysektorowej, Ilona Gosk (Fundacja Sendzimira), Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

SESJA PODSUMOWUJĄCA pierwszy dzień konferencji (15-15.30)

Prezentacja efektуw pracy warsztatowej przez przedstawicieli każdej z grup warsztatowych

SESJA POPOŁUDNIOWA (OPCJONALNA) (15.30-17.00)

Warsztat 1. Spotkanie networkingowe, Katarzyna Bryczkowska (Fundacja Kultura Dialogu)

Warsztat 2. Gra planszowa GREEN SURGE – zielona infrastruktura w mieście, Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

Drugi dzień konferencji – 29 marca 2019 r.

SESJA WARSZTATOWA (9.00-12.30)

9.00-10.00 Dobre praktyki z polskich miast – wprowadzenie. Prezentacja wybranych najlepszych praktyk polskich miast – zrealizowanych i zidentyfikowanych podczas projektu:

  1. Alternatywne formy finansowania zieleni w praktyce – Katarzyna Przyjemska-Grzesik (ZZM Kraków), moderator: Ilona Gosk
  2. Błękitno-zielona infrastruktura w adaptacji Radomia do zmian klimatu – Iwona Wagner (Uniwersytet Łódzki, ERCE, FPP Enviro Sp. z.o.o), moderator: Tomasz Bergier
  3. Proces konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030 – Agnieszka Czachowska, Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira)
  4. Sadzenie drzew na sieciach – doświadczenia z ul. Świętokrzyskiej i pl. Pięciu Rogów w Warszawie – Monika Domanowska (ZDM Warszawa), Marzena Suchocka (SGGW)
  5. Karty inwestycyjne dotyczące ochrony drzew w czasie procesu inwestycyjnego – Aleksandra Zienkiewicz (ZZM Wrocław), moderator: Judyta Łuczyńska
  6. Nowe otwarcie w zarządzaniu zielenią – Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, ZZM Kraków), moderator: Jakub Kronenberg

10.00–12.30 Dobre praktyki z polskich miast (world cafe) – dyskusja w grupach na temat zaprezentowanych dobrych praktyk

PANEL DYSKUSYJNY I PODSUMOWANIE

13.00-14.00 Panel dyskusyjny: Perspektywy współpracy międzysektorowej po zakończeniu realizacji projektu z udziałem Partnerów i podmiotów zaangażowanych w jego realizację – podsumowanie efektów pracy warsztatowej poprzedniego dnia, poszerzona dyskusja z pozostałymi uczestnikami, prowadzący: Tomasz Bergier

14.00-14.30 Podsumowanie konferencji

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział!

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski