Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

European Forum on Urban Forestry, 2023 Kraków

Fundacja Sendzimira, we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie i European Forest Institute zaprasza do udziału w 25. edycji European Forum on Urban Forestry (EFUF), które odbędzie się w dniach 24-26 maja w Krakowie. Abstrakty przyjmujemy do 6 lutego, a rejestracja do udziału w konferencji rusza już 2 lutego. Konferencja odbywa się w języku angielskim a udział w niej jest płatny.

EFUF jest wyjątkowym miejscem spotkań praktyków, decydentów, menedżerów, edukatorów i naukowców zajmujących się leśnictwem miejskim, zielenią miejską oraz zieloną infrastrukturą. Od 1998 r. EFUF zapewnia przestrzeń do prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w zakresie planowania, projektowania i zarządzania lasami miejskimi (od terenów leśnych po parki miejskie i drzewa uliczne).

Lasy miejskie jako rozwiązania oparte na przyrodzie

EFUF podejmuje aktualne tematy z zakresu leśnictwa miejskiego, takie jak finansowanie, zaangażowanie społeczne, partnerstwo, innowacje w zarządzaniu. Hasłem tegorocznej edycji jest Urban Forests as Nature Based Solutions. Wystąpienia, panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe będą dotyczyły trzech poniższych tematów:

  1. Urban Forests and Urban Greening Plans
  2. Urban Forests, Urban Trees and Water
  3. Biotic Management aspects in Urban Forestry
ławka w parku, w tle podlewanie terenu zieleni
Park Krakowski, fot. Przemysław Szwałko

Przyjmujemy abstrakty do 6 lutego

Zapraszamy praktyków, decydentów, badaczy i zarządców terenów zieleni do składania abstraktów do 6 lutego 2023 r. do godz. 9:00 CET. Mogą one dotyczyć badań, ale również doświadczeń specjalistów i praktyków, czy przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących przy tworzeniu polityk i planów. EFUF kładzie nacisk na połączenie praktyki i wiedzy naukowej i zachęca prelegentów do różnych form wystąpień. Mogą to być wystąpienia ustne, prezentacje, postery (prezentowane podczas sesji posterowej).

Tutaj można zapoznać się z ramowym programem konferencji.

Abstrakty (maksymalnie 2500 znaków, ze spacjami) przyjmujemy tylko w języku angielskim. Propozycja powinna być związana z jednym z trzech tematów konferencji.

Aby zgłosić abstrakt, należy skorzystać ze strony: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EFUF2023_Call_Abstracts

Szczegółowe informacje o naborze abstraktów: https://efuf.org/efuf2023-abstract-submission/

Zgłoszenia do udziału w konferencji

Rejestrację uruchomimy 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2023. Udział w konferencji jest płatny.

Opłaty rejestracyjne uwzględniające 22% VAT (uiszczane przez platformę sprzedażową w momencie rejestracji lub na podstawie faktury):

Rejestracja do dnia 30 marca 2023 Rejestracja od 1 kwietnia 2023
Bilet normalny (udział w trzech dniach konferencji) €380.00 €420.00
Bilet dla doktorantów (udział w trzech dniach konferencji)  1266,90 PLN
(ok. €270.00)
1414,50 PLN
(ok. €300.00)
Bilet dla studentów (udział w trzech dniach konferencji) 934,80 PLN
(ok. €200.00)
1082,40 PLN
(ok. €230.00)
Bilet dla emerytów (udział w trzech dniach konferencji) 934,80 PLN
(ok. €200.00)
1082,40 PLN
(ok. €230.00)
Udział w jednym dniu konferencji 651,90 PLN
(ok. €140.00)
750,30 PLN
(ok. €160.00)
Fakultatywna kolacja na Wiśle 25.05 369 PLN (ok. €80.00)  369 PLN (ok. €80.00)
Fakultatywna wycieczka po Krakowie 27.05 282,90 PLN (ok. €60) 282,90 PLN (ok. €60)

Organizatorzy wydarzenia

logotypy

Partnerzy

logotypy

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu