Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

European Forum on Urban Forestry, 2023 Kraków

Fundacja Sendzimira, we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie i European Forest Institute zaprasza do udziału w 25. edycji European Forum on Urban Forestry (EFUF), które odbędzie się w dniach 24-26 maja w Krakowie. Abstrakty przyjmujemy do 20 lutego, a rejestracja do udziału w konferencji trwa do końca kwietnia. Konferencja odbywa się w języku angielskim a udział w niej jest płatny.

EFUF jest wyjątkowym miejscem spotkań praktyków, decydentów, menedżerów, edukatorów i naukowców zajmujących się leśnictwem miejskim, zielenią miejską oraz zieloną infrastrukturą. Od 1998 r. EFUF zapewnia przestrzeń do prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w zakresie planowania, projektowania i zarządzania lasami miejskimi (od terenów leśnych po parki miejskie i drzewa uliczne).

Lasy miejskie jako rozwiązania oparte na przyrodzie

EFUF podejmuje aktualne tematy z zakresu leśnictwa miejskiego, takie jak finansowanie, zaangażowanie społeczne, partnerstwo, innowacje w zarządzaniu. Hasłem tegorocznej edycji jest Urban Forests as Nature Based Solutions. Wystąpienia, panele dyskusyjne oraz sesje warsztatowe będą dotyczyły trzech poniższych tematów:

  1. Urban Forests and Urban Greening Plans
  2. Urban Forests, Urban Trees and Water
  3. Biotic Management aspects in Urban Forestry
ławka w parku, w tle podlewanie terenu zieleni
Park Krakowski, fot. Przemysław Szwałko

Przyjmujemy abstrakty do 20 lutego

Zapraszamy praktyków, decydentów, badaczy i zarządców terenów zieleni do składania abstraktów do 20 lutego 2023 r. do godz. 9:00 CET. Mogą one dotyczyć badań, ale również doświadczeń specjalistów i praktyków, czy przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących przy tworzeniu polityk i planów. EFUF kładzie nacisk na połączenie praktyki i wiedzy naukowej i zachęca prelegentów do różnych form wystąpień. Mogą to być wystąpienia ustne, prezentacje, postery (prezentowane podczas sesji posterowej).

Tutaj można zapoznać się z ramowym programem konferencji.

Abstrakty (maksymalnie 2500 znaków, ze spacjami) przyjmujemy tylko w języku angielskim. Propozycja powinna być związana z jednym z trzech tematów konferencji.

Aby zgłosić abstrakt, należy skorzystać ze strony: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EFUF2023_Call_Abstracts

Szczegółowe informacje o naborze abstraktów: https://efuf.org/efuf2023-abstract-submission/

Zgłoszenia do udziału w konferencji

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do końca kwietnia. Do końca marca obowiązują stawki Early Bird. Opłaty rejestracyjne uwzględniające 22% VAT (uiszczane przez platformę sprzedażową w momencie rejestracji lub na podstawie faktury).

Link do rejestracji po polsku: https://app.evenea.pl/event/efuf2023pl

Link do rejestracji po angielsku: https://app.evenea.pl/event/efuf2023/?lang=en

Organizatorzy wydarzenia

logotypy

Partnerzy i patroni honorowi

logotypy

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu