Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Projekt zrealizowany w 2021 r. w ramach Zielonego Budżetu Lublina. Jego celem była adaptacja miasta do skutków zmian klimatu poprzez modelowe zwiększanie retencji krajobrazowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie.

Projekty ogrodów deszczowych dla Lublina

Na wiosnę 2021 r. z 40 potencjalnych miejsc wymagających interwencji  wybraliśmy dziewięć lokalizacji, dla których zaprojektowane zostały obiekty małej retencji. Realizacja ogrodów deszczowych w tych miejscach ma pokazywać jak rozwiązać często powtarzające się wyzwania związane z zagospodarowaniem wód opadowych:

  • odprowadzenie wody opadowej z dachów bezpośrednio na ulicę, np. systemem korytek,
  • odprowadzanie wody deszczowej z dachów bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej,
  • woda opadowa spływająca po zboczach i zalegająca w niżej położonych punktach terenu.

Projekty ogrodów, wraz z ich opisami, zabraliśmy w broszurze.

Realizacja dwóch projektów

Jesienią 2021 r. rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów. Wykonaliśmy niezbędne prace ziemne, a nasadzenia będą prowadzone w ramach otwartych warsztatów wiosną 2022 r.

Pierwszy ogród został założony w Parku im. św. Jana Pawła II, a drugi na śródmiejskiej ul. Ochotniczej.

Koparka na terenie zieleni

Budowa ogrodu deszczowego w Parku im. św. Jana Pawła II, fot. Kuba Kopecki

Webinaria

W ramach działań edukacyjnych, we wrześniu 2021 r. odbyła się seria trzech webinariów skierowanych do mieszkańców i mieszkanek oraz radnych dzielnicowych Lublina, a także osób z całej Polski zainteresowanych tematyką zieleni miejskiej, retencji wód opadowych oraz partycypacji społecznej.

Webinaria podzielone były na 3 części – wstęp, prelekcje zaproszonych gości oraz moderowaną dyskusję z możliwością zadawania pytań. Udział w nich wzięli eksperci i ekspertki z Lublina i innych miast Polski.

Więcej informacji i linki do nagrań znajdziesz tutaj.

Poradnik budowy ogrodów deszczowych

Praktyczny poradnik prowadzi czytelnika i czytelniczkę przez proces tworzenia ogrodu deszczowego w gruncie. Pokazuje specyfikę Lublina, przykładowe miejsca, gdzie warto stworzyć ogród deszczowy, konstrukcję ogrodów oraz sugerowane gatunki roślin, które można w nich posadzić. 

Jego publikację planujemy wiosną 2022 r., jako wstęp do działań warsztatowych związanych z sadzeniem roślin i kończeniem pracy nad realizowanymi ogrodami deszczowymi.

logotypy

Projekt Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto prowadzony jest we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Biurem Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin i finansowany z Zielonego Budżetu Lublina.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski