Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto to projekt prowadzony w ramach Zielonego Budżetu Lublina w 2021 r., zakładał on stworzenie projektów ogrodów deszczowych, realizację 2 z nich oraz działania edukacyjne i promocyjne związane z małą retencją.

Inspirujące projekty ogrodów deszczowych

W maju i czerwcu 2021 r. zebraliśmy ponad 40 potencjalnych miejsc, wytypowanych przez ekspertów z Fundacji Sendzimira, Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz zgłoszonych przez Rady Dzielnic. Następnie wybraliśmy z nich dziewięć lokalizacji, dla których zaprojektowane zostały obiekty małej retencji. Wszystkie projekty obejrzysz w broszurze.

Lokalizacje te odpowiadają trzem powtarzającym się wyzwaniom związanym z zagospodarowaniem wodami opadowymi, wyznaczonymi podczas obserwacji i wizji lokalnych:

  • odprowadzenie wody opadowej z dachów bezpośrednio na ulicę, np. systemem korytek,
  • odprowadzanie wody deszczowej z dachów bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej,
  • woda opadowa spływająca po wzgórzach i zalegająca w najniższych punktach terenu.

Stworzone projekty mają stanowić modelowe rozwiązania powyższych problemów w wybranych lokalizacjach oraz  inspirację dla kolejnych, podobnych działań, które mają sprawiać, że Lublin będzie coraz bardziej zielonym i coraz lepiej nawodnionym miastem.

Realizacja dwóch ogrodów deszczowych

Pierwszy ogród założyliśmy w Parku im. św. Jana Pawła II, a drugi na śródmiejskiej ul. Ochotniczej. Jesienią 2021 r. zrealizowaliśmy prace ziemne, a nasadzenia przeprowadziliśmy w ramach otwartych warsztatów wiosną 2022 r.

Warsztatowe nasadzenia w ogrodzie deszczowym w Parku im. św. Jana Pawła II, fot. Judyta Łuczyńska

Ogród deszczowy przy ul. Ochotniczej, fot. Kuba Kopecki

Webinaria edukacyjne

We wrześniu 2021 r. przeprowadziliśmy serię trzech webinariów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i mieszkanek, radnych dzielnicowych Lublina, a także osób z całej Polski zainteresowanych tematyką zieleni miejskiej, retencji wód opadowych oraz partycypacji społecznej.

Udział w nich wzięli eksperci i ekspertki z Lublina i innych miast Polski związani z tematami webinariów – “zielenią”, “wodą” oraz “inicjatywą”.

Obejrzyj nagrania webinariów na portalu YouTube Fundacji Sendzimira.

Poradnik budowy ogrodów deszczowych

Poradnik prowadzi czytelnika i czytelniczkę przez proces tworzenia ogrodu deszczowego w gruncie. Pokazuje specyfikę Lublina, przykładowe miejsca, gdzie warto stworzyć ogród deszczowy, konstrukcję ogrodów oraz sugerowane gatunki roślin, które można w nich posadzić.

logotypy

Projekt Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto prowadzony był we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej oraz Biurem Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin i finansowany z Zielonego Budżetu Lublina.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt