Edukacja | Zielona infrastruktura

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022, w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski. Obecnie trwa trzecia edycja programu.

Program oferuje e-learning, warsztaty stacjonarne, specjalistyczne doradztwo, wymianę doświadczeń oraz możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w kraju i zagranicą. Efektem udziału w programie jest:

  • diagnoza ważnego dla gminy problemu środowiskowego,
  • dobranie najlepszych rozwiązań dopasowanych do lokalnych uwarunkowań,
  • wypracowanie przez każdy zespół planu działania, który może zostać zrealizowany w społeczności lokalnej i ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych.

Do programu zapraszamy co roku trzyosobowe zespoły z gmin do 50 tys. mieszkańców (w szczególnych przypadkach także do 100 tys. mieszkańców).

Zielony Lider” to przede wszystkim trzy ścieżki tematyczne do wyboru:

  • zrównoważona gospodarka odpadami,
  • retencja i przeciwdziałanie suszy,
  • poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,

a także:

  • zdobycie wiedzy o konkretnych rozwiązaniach w ramach każdej ze ścieżek,
  • współpraca ze specjalistami, ekspertami i praktykami wspierającymi zespoły w opracowaniu i wdrażaniu planu działania,
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Pobierz pełną infografikę opisującą program.

Więcej na temat programu na stronie zielonylider.org


Zieloni Liderzy w 2021 roku

Pierwsza edycja programu zrealizowana została w 2021 roku. 14 zespołów liderskich (przy udziale ekspertów) pracowało w ramach wybranych przez siebie ścieżek:

Absolwenci pierwszej edycji programu Zielony Lider, Warszawa, wrzesień 2021

Świetne rezultaty pilotażu spowodowały, że program realizujemy w kolejnych latach. Zapoznaj się z podsumowaniem pierwszej edycji programu.

Zieloni Liderzy w 2022 roku

W 2022 roku 16 zespołów z powodzeniem ukończyło program. Zobacz, co sądzą na temat swojego w nim udziału.

Działo się dużo! W trakcie kursu e-learningowego 46 zespołów liderskich, z 12 województw, miało możliwość wdrożyć się w tematykę adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju pod okiem naszych ekspertów. Pracę z 16 zespołami, które dostały się do pełnej wersji programu rozpoczęliśmy poznaniem się i pracą nad zrównoważonym rozwojem instytucji (jak było przeczytaj tutaj). Ważna część to praca w ścieżkach tematycznych, o której więcej dowiecie się w podsumowaniu drugiego zjazdu warsztatowego. Tutaj przeczytacie jak Szkoła Liderów przeprowadziła zespoły przez meandry komunikowania zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju w trakcie trzeciego zjazdu.

Więcej o ich dokonaniach dowiesz z relacji ze zjazdu podsumowującego Zielonego Lidera 2022.

Zieloni Liderzy zmieniają świat na lepsze i już! – z takim hasłem zakończył się ostatni zjazd Zielonego Lidera, fot. Tomasz Kaczor

Zieloni Liderzy w 2023 roku

Trzecia edycja programu cieszyła się takim zainteresowaniem (do programu zgłosiło się ponad 200 osób).  Zdecydowaliśmy się więc otworzyć dodatkową grupę w ścieżce, która cieszyła się największym powodzeniem (chciała wziąć w niej udział ponad połowa zespołów!). Dodatkowa grupa pracuje pod kierunkiem dr hab. Iwony Wagner, która dołączyła do zespołu eksperckiego projektu. Łącznie w tym roku biorą udział 22 zespoły.

Najwięcej zespołów pracuje w gminach 10-20-tysięcznych, ale są też 3 miasta ponad pięćdziesięciotysięczne. Więcej zespołów z południa Polski i centrum niż z północy i wschodu.

Uczestnicy zakończyli już e-learning (zobaczcie jak oceniają nasze szkolenie), wzięli udział w zjeździe inauguracyjnym i warsztatach w ścieżkach tematycznych (wrażenia z tej części znajdziecie tutaj). Przed nimi ciężka praca nad własnymi projektami przy wsparciu doradców a w październiku ostatnie zjazd podsumowujący.


Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Równolegle do programu skierowanego do realizatorów projektów w tej edycji odbędzie się program szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira, którego celem jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców. Rolą doradców będzie wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, a także partnerstw organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Więcej na temat tego programu można przeczytać na stronach OFOP.

Program „Zielony Lider” jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt