Edukacja | Zielona infrastruktura

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Rozpoczynamy rekrutację do edycji 2023. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego 2023. „Zielony Lider” to roczny program, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Co więcej, ich znaczenie w najbliższych latach będzie tylko rosnąć. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na te wyzwania nową strategią rozwojową, nazwaną Europejskim Zielonym Ładem.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest głęboka, prośrodowiskowa przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która – z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie – ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Oznacza to szansę na przyciągnięcie do gmin i powiatów znacznych środków na zielone projekty i wsparcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Program Zielony Lider wspiera liderów i liderki, by tę szansę dobrze wykorzystali.

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.

Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

Więcej o programie dowiecie się na zielonylider.org

Zgłoszenia do 3 edycji programu przyjmujemy do 12 lutego!

Zastanawiasz się, czy warto wziąć udział?


Zieloni Liderzy w 2021 roku

Pierwsza edycja programu zrealizowana została w 2021 roku. 14 zespołów liderskich (przy udziale ekspertów) pracowało w ramach wybranych przez siebie ścieżek:

Absolwenci pierwszej edycji programu Zielony Lider, Warszawa, wrzesień 2021.

Świetne rezultaty pilotażu spowodowały, że program będzie realizowany również w kolejnych latach. 

Zapoznaj się z podsumowaniem pierwszej edycji programu, poznaj jego uczestników i uczestniczki!


Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Równolegle do programu skierowanego do realizatorów projektów w tej edycji odbędzie się program szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira, którego celem jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców. Rolą doradców będzie wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, a także partnerstw organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Więcej na temat tego programu można przeczytać na stronach OFOP.

Program „Zielony Lider” jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt