Partycypacja społeczna

Planowanie i prowadzenie konsultacji

Zajmujemy się partycypacją społeczną i wspieraniem dialogu między różnymi grupami interesariuszy w obszarach dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Planujemy procesy partycypacyjne, wspieramy samorządy i inne instytucje w realizacji konsultacji społecznych, prowadzimy warsztaty z interesariuszami, uczymy jak wdrażać partycypacyjne podejście i prowadzić interaktywne warsztaty.

Partycypacja nieodłącznym elementem naszych projektów

We wszystkich projektach, które realizujemy staramy się kierować działania do różnorodnych odbiorców i inicjować dialog pomiędzy sektorami.

Co nas wyróżnia?

  • korzystamy z innowacyjnych narzędzi m.in. Akceleratora VISIS (Piramida, Kompas, Ameba); Planning for Real i wielu innych;
  • tworzymy własne narzędzia do badania percepcji społecznej kwestii środowiskowych z wykorzystaniem softGIS (patrz: projekt Licz na Zieleń) i korzystamy z innowacyjnych geoankiet web-based PPGIS (patrz: geoankieta);
  • w zespole mamy architektów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów partycypacyjnych (patrz: Zespół);
  • specjalizujemy się w obszarach takich jak ochrona przyrody, zarządzanie zielenią miejską, rewitalizacja, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, adaptacja do zmian klimatu (patrz: Projekty).

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.