O Tadeuszu Sendzimirze i początkach Fundacji

Fundacja Sendzimira została założona przez Tadeusza Sendzimira, inżyniera i wynalazcę, którego wynalazki zrewolucjonizowały metody obróbki metali. Jej celem jest ochrona środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój. W ten sposób Tadeusz Sendzimir chciał przeciwdziałać dewastacji środowiska przez przemysł w Polsce.

Fundacja Sendzimira została założona przez Tadeusza Sendzimira (z domu Sędzimir; 1894-1989), znanego polskiego inżyniera i wynalazcę w dziedzinie górnictwa i hutnictwa. Jego odkrycia i wynalazki stosowane były na całym świecie i zrewolucjonizowały metody obróbki metali. Równocześnie Sendzimir świadom był środowiskowych skutków przemysłu i działalności człowieka. Pod koniec lat 80., gdy na jaw wyszła skala dewastacji środowiska w krajach bloku wschodniego, postanowił założyć fundację, której celem będzie wspieranie zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Tadeusz Sendzimir – wybitny wynalazca

Urodził się we Lwowie, jako Tadeusz Sędzimir. Od najmłodszych lat wykazywał zdolności i zainteresowanie techniką. Studiował na wydziale mechanicznym lwowskiej Szkoły Politechnicznej, a po wybuchu I wojny światowej, gdy szkołę zamknięto, pracował jako mechanik w warsztatach samochodowych. Potem uciekł do Szanghaju, gdzie założył fabrykę śrub, gwoździ i drutu oraz opracował swoje pierwsze innowacyjne rozwiązania, dotyczące cynkowania blachy. Opracowana przez niego technologia, nazywana obecnie procesem Sendzimira, okazała się nie tylko skuteczniejsza, ale także szybsza tańsza i bezpieczniejsza dla robotników od wcześniej stosowanych metod. Walcarkami własnej konstrukcji próbował wtedy zainteresować przemysł w USA i Niemczech, jednak – z powodu Wielkiego Kryzysu – bezskutecznie. W 1933 r. udało mu się natomiast uruchomić nowatorską linię technologiczną w Kostuchnie pod Katowicami. Blacha okazała się tak dobra, że pojawiły się zagraniczne zamówienia, a Tadeusz przeniósł się najpierw do Paryża, a w 1939 r. do USA, gdzie osiadł na stałe. Tam zmienił swoje nazwisko na Sendzimir, a w 1946 uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W latach 30. i 40. opracowane i wciąż udoskonalane przez niego walcarki zaczęły pracować w USA i w Europie. Do czasu jego śmierci, ponad 400 walcarek działało w 35 krajach świata. Tadeusz Sendzimir uzyskał w sumie około 120 patentów (z tego 73 w USA) z różnych dziedzin i był wielokrotnie nagradzany, a jego wynalazki odmieniły światowy przemysł metalurgiczny. Założone przez niego dwie firmy działają w Stanach Zjednoczonych do dziś. Zmarł w 1989 r. na Florydzie.

Tadeusz Sendzimir

O życiu i dorobku Tadeusza Sendzimira można dowiedzieć się więcej z krótkiego filmu.

Od The Sendzimir Foundation do Fundacji Sendzimira

Tadeusz Sendzimir wspierał finansowo różne instytucje i organizacje polonijne w USA. Wspomagał m.in. Fundację Kościuszkowską, która finansowała pobyt polskich naukowców i studentów w Stanach Zjednoczonych. Od 1964 r. Sendzimir był członkiem jej rady nadzorczej. Był też m.in. prezesem Rady Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Nowym Jorku.

W USA powołał fundację własnego imienia, której misją od początku była ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. Fundacja ta, prowadzona przez jego syna dr Jana Sendzimira wraz z żoną dr Giselą Bosch odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu środowiska specjalistów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Organizowana przez nią od 1998 r. przez 18 lat akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce była pierwszym pogłębionym programem edukacyjnym w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu i społeczności lokalnych. Z czasem do grona osób zaangażowanych w realizację tego programu dołączyli absolwenci kursów, którzy wraz z Janem Sendzimirem zdecydowali o przeniesieniu wszystkich działań do Polski. W efekcie, amerykańska the Sendzimir Foundation została wygaszona, a w jej miejsce w 2008 roku powstała polska Fundacja Sendzimira, co pozwoliło nie tylko kontynuować wcześniejsze działania, ale też znacząco rozwinąć ich skalę dzięki poszerzeniu źródeł finansowania o środki zewnętrzne.