Ogrody deszczowe na Śląsku

We współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz czterema miastami: Częstochową, Kaletami, Żorami i Sosnowcem zakładamy ogrody deszczowe. W ramach projektu, dla każdego miasta powstaje koncepcja ogrodu usytuowanego w miejscu widocznym i dostępnym dla mieszkańców i mieszkanek.

Czytaj dalej

palce wbijające szpilkę na mapie

Badanie geoankietowe w Leśnej

W lutym 2022 r. w Leśnej na Pogórzu Izerskim, przeprowadziliśmy badanie geoankietowe. Jego celem było poznanie doświadczeń mieszkańców związanych z suszą i powodzią oraz wpływu jaki oba zjawiska wywierają na ich życie. Czytaj dalej

Wisła w Warszawie

Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

W lutym 2022 rozpoczęliśmy realizację projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu. We współpracy z Phronesis SA z Oslo przeprowadzimy działania, których celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wartości ekosystemów dolin rzek dla jakości życia i łagodzenia zmian klimatu w mieście. Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski