INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

We wrześniu 2020 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu finansowanego z programu Horyzont 2020. Projekt stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Czytaj dalej

Wizyta studyjna na temat NBS w Berlinie

W dniach 24-26 sierpnia nasz partner Ecologic Institute zorganizował w ramach projektu Climate NBS wizytę studyjną w Berlinie – mieście gdzie 80% wody opadowej zatrzymywane jest w miejscu opadu! Wydarzenie skierowane było do decydentów reprezentujących samorządy z całej Polski, zaangażowanych w działania projektu. Czytaj dalej