Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń – nabór ciągły

Zapraszamy gminy zainteresowane przeprowadzeniem pogłębionych konsultacji społecznych w procesach planowania przestrzennego. Oferujemy wsparcie finansowe, doradcze i szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc na podstawie kolejności zgłoszeń. W ramach projektu współpracujemy już z 18 gminami. Czytaj dalej

Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu. Czytaj dalej

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast stojących w obliczu poważnych przemian i wyzwań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Czytaj dalej