Uczestnicy konferencji na sali warsztatowej przy stołach.

Spotkanie podsumowujące program Zielony Lider

16 i 17 września 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące pilotażowy program szkoleniowo-doradczy „Zielony Lider”. Dowiedzieliśmy się, co w jego czasie udało się osiągnąć naszym Liderom i Liderkom, jakie doświadczenia są dla nich szczególnie ważne oraz jakie działania prośrodowiskowe planują w bliższej i dalszej przyszłości. Po kilkumiesięcznej pracy online możliwość spotkania się na żywo dała nam wiele radości! Czytaj dalej

Komputer laptop z karteczkami przyklejonymi na ekranie

Poszukujemy Koordynatorki/ra projektów Fundacji

Jeśli masz pasję, interesujesz się tematyką błękitno-zielonej infrastruktury, chcesz rozwinąć praktyczne doświadczenie w organizacji eksperckiej, zapraszamy do współpracy. Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2021 r. Czytaj dalej

Park miejski z wieżowcami w oddali.

Webinaria we WSPÓLNEJ PRZESTRZENI

27 października odbędzie się ostatni webinar z serii skierowanej przede wszystkim do przedstawicieli samorządów (w tym w szczególności beneficjentów projektu). Spotkanie online będzie ogólnodostępne więc zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematyką planowania przestrzennego, wyzwaniami dotyczącymi terenów zieleni i zmian klimatu.

Czytaj dalej

ściana z cegieł porośnięta pnączami

Webinaria dot. zrównoważonej renowacji budynków zabytkowych

W październiku i listopadzie zapraszamy do udziału w serii webinariów realizowanych przez Fundację Sendzimira i Croatia Green Building Council, w ramach projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych. Uwaga wszystkie webinaria odbędą się w języku angielskim. Czytaj dalej

Otwarty laptop stojący na stole przed dużym oknem. W tle widoczny las.

Webinaria – Dobrze Nawodnione miasto

We wrześniu zapraszamy na serię trzech webinariów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i mieszkanek oraz radnych dzielnicowych Lublina, a także osób z całej Polski zainteresowanych tematyką zieleni miejskiej, retencji wód opadowych oraz partycypacji społecznej. Czytaj dalej

Drzwi francuskie na białej ścianie z pnączami.

Social Impact Lab

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zaprosiła Fundację Sendzimira do udziału w pierwszej edycji zajęć z obszaru Social Responsibility – Social Impact Lab skierowanych do uczestników programu Executive MBA i realizowanych w roku akademickim 2020/2021. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy studentów. Czytaj dalej

Ogród deszczowy w przybliżeniu. Roślinność, żwir, duży kamień.

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Rozpoczynamy nowy projekt, który będziemy realizować na rzecz Miasta Lublina do końca 2021 roku. Jego celem jest adaptacja miasta do skutków zmian klimatu poprzez modelowe zwiększanie retencji krajobrazowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie. Czytaj dalej

Mężczyzna siedzący przy biurku i projektujący plan budynku.

Jak odnawiać historyczne budynki w sposób zrównoważony?

Zapraszamy osoby zajmujące się renowacją i konserwacją budynków historycznych, w tym zabytkowych, do wypełnienia ankiety. Pytamy w niej o Państwa doświadczenia i opinie na temat zrównoważonej renowacji budynków i o przykłady dobrych praktyk. Dziękujemy za pomoc!

Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski