Konferencja online: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

27 października 2020 r. odbyła się konferencja online Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Dwa dni później – 29 października 2020 r. zrealizowaliśmy dodatkowo zdalnie trzy warsztaty tematyczne. Zapraszamy do obejrzenia nagrań wszystkich wystapień. Całe przedsięwzięcie wieńczyło dwuletni projekt Climate NBS Polska, realizowany przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina.

Czytaj dalej

Seminarium eksperckie w Chorwacji

W dniach 6-7 października 2020 nasz partner – Croatia Green Building Council – zorganizował w Zagrzebiu seminarium eksperckie, inaugurujące projekt „Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych”. W trakcie wydarzenia, eksperci reprezentujący różne grupy interesariuszy projektu, dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat łagodzenia zmian klimatu poprzez rewitalizację i renowację energetyczną budynków stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski oraz Chorwacji. Czytaj dalej

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

We wrześniu 2020 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu finansowanego z programu Horyzont 2020. Projekt stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Czytaj dalej

Wizyta studyjna na temat NBS w Berlinie

W dniach 24-26 sierpnia nasz partner Ecologic Institute zorganizował w ramach projektu Climate NBS wizytę studyjną w Berlinie – mieście gdzie 80% wody opadowej zatrzymywane jest w miejscu opadu! Wydarzenie skierowane było do decydentów reprezentujących samorządy z całej Polski, zaangażowanych w działania projektu. Czytaj dalej