budynek gospodarczy z panelami na dachu

Zespoły i ich osiągnięcia (ścieżka POWIETRZE) Zielony Lider 2022

W ścieżce dotyczącej poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w ramach Zielonego Lidera 2022 wzięły udział 4 zespoły z całej Polski. Każdy z nich zidentyfikował istotny problem w swojej gminie, którego rozwiązaniem zajął się w trakcie programu. Szkolenia, doradztwo, wymiana doświadczeń i wizyty studyjne pozwoliły na wypracowanie innowacyjnych projektów. Zobaczcie co udało się osiągnąć naszym absolwentom!

Czytaj dalej

zdjęcie grupowe

Szkolenie Kształtowanie frontów wodnych

Potok Służewiecki to ostatnia warszawska mała rzeka, która prowadzi naturalne wody. Ale jej dolina już dawno utraciła naturalny charakter – miejscami uregulowana, miejscami przetaczana pod ziemią, spiętrzona w stawach, służy głównie odprowadzaniu nadmiaru wody deszczowej, przez co po ulewach występuje ze zbyt wąskiego koryta i zalewa ulice. Czytaj dalej

rzeka w mieście z lotu ptaka

Konferencja Rzeka w mieście. Jak odbudowywać utracony potencjał ekosystemów rzecznych?

Zapraszamy 7–8 listopada 2023 r. do bezpłatnego udziału w konferencji, w Centrum Kreatywności Targowa, w Warszawie. Wraz z zaproszonymi ekspertami i uczestnikami zastanawiać się będziemy: Jak odbudowywać utracony potencjał ekosystemów rzecznych? Jak działać, pomimo trudności formalnych, organizacyjnych, przy deficycie środków? Jak rozmawiać o rzekach z decydentami, wykonawcami i mieszkańcami, aby sprzyjali koniecznym zmianom? Czytaj dalej

ludzie na moście

Szkolenie Renaturyzacja rzek miejskich

Zabudowany wałami miejski odcinek rzeki Rudawy w Krakowie od 15 do 19 maja 2023 r. stał się poligonem doświadczalnym. 17 uczestniczek i uczestników szkolenia Renaturyzacja rzek miejskich. Projektowanie rozwiązań opartych na przyrodzie dla zrównoważonego zarządzania zlewnią pogłębiało swoją wiedzę i na jej bazie tworzyło koncepcję odbudowywania tego ekosystemu rzecznego – dla przyrody i dla mieszkańców. Czytaj dalej

zdjęcie grupowe na tle budynku z cegły

Pierwszy zjazd uczestników programu Zielony Lider 2023

W połowie kwietnia nastąpiła inauguracja Zielonego Lidera 2023. To program o charakterze cyklicznym. Co roku przyciąga dwu-, trzyosobowe zespoły z całej Polski. Ich składy tworzą głównie przedstawiciele samorządów oraz reprezentanci trzeciego sektora, a bywają i grupy mieszane. Chcą działać na rzecz środowiska. Są głodni wiedzy. Wzmacniają nadzieję na lepsze przygotowanie mniejszych i większych miejscowości do zmian klimatu. Czytaj dalej

rzeka

Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Do udziału w programie szkoleniowym dotyczącym zarządzania usługami ekosystemów dolin rzecznych oraz prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych na rzecz ich ochrony zgłosiło się 271 osób. Większość z nich to przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych, ale wśród uczestników znaleźli się również reprezentanci biznesu i świata nauki. Czytaj dalej

Kierownica roweru z zawieszoną skrzynką wypełnioną żonkilami.

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022, w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski. Obecnie trwa trzecia edycja programu.

Czytaj dalej