Relacja z czwartego zjazdu Zielonego Lidera

Finałowy zjazd Zielonego Lidera już za nami! Nie obyło się bez wzruszeń, ale i zobowiązań. Wiele razem doświadczyliśmy i nauczyliśmy się od siebie. Oprócz wiedzy  i gotowego planu działania, liderzy i liderki zyskali nowe kontakty, które będą pomagać im skutecznie realizować wypracowane projekty.

Czytaj dalej

flipchart i ludzie na warsztacie

Warsztaty współtworzenia mapy narracyjnej dla Gdyni

30 września 2022 r. w siedzibie UrbanLab w Gdyni przeprowadziliśmy warsztaty, których celem było opracowanie  internetowej mapy narracyjnej dla Gdyni.  Narzędzie to w przystępny i zrozumiały dla odbiorców sposób komunikuje zmianę klimatu oraz dane klimatyczne. Bierze pod uwagę lokalne potrzeby oraz kontekst środowiskowo-społeczny danego obszaru. Czytaj dalej

Co się działo na trzecim zjeździe Zielonych Liderów?

Kolejny zjazd Zielonego Lidera za nami. Tym razem zespoły z wszystkich trzech ścieżek tematycznych miały okazję spotkać się na warszawskiej Pradze Północ. W piątek, 16 września wspaniałe trenerki ze Szkoły Liderów przeprowadziły zespoły przez meandry komunikowania zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej

makieta

Partycypacyjna koncepcja zagospodarowania Parku Kościuszki

Pod względem terenów zieleni Zawiercie jest wyjątkowym miastem. W samym centrum miasta znajdują się aż trzy parki! Jednym z nich jest Park Kościuszki, którego społeczną koncepcję zagospodarowania wypracowaliśmy razem z mieszkańcami, radnymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych w trakcie warsztatów w czerwcu i lipcu 2022. Czytaj dalej

Po lewo wysokie drzewa i niski żywopłot, na środku kolorowe kwiaty, po prawo oszklony budynek

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem prowadzimy prace nad uniwersalnymi standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zaprosiliśmy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości. Standardy zostaną udostępnione we wrześniu 2022. Czytaj dalej

okładki publikacji na zielonym tle

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Czytaj dalej

roślinki wyrastające z monet

Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Ruszyła rekrutacja do nowego bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego skierowanego do doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zgłoszenia tylko do 26 września do godz. 13!

Czytaj dalej