panele na dachu

Wizyty studyjne – Zielony Lider 2021

W pierwszej edycji programu Zielony Lider 2021 granty na wizyty studyjne pozwoliły wziąć w nich udział ośmiu zespołom. Zachęcamy do zapoznania się z inspirującymi relacjami!

Czytaj dalej

Program szkoleniowy dot. budynków historycznych

W dniach 8 listopada – 5 grudnia 2021 zrealizowaliśmy pierwszy etap programu szkoleniowego pt. „Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”. Przed nami drugi etap – warsztaty stacjonarne w Mysłowicach, Olsztynie i Bielsku-Białej. Czytaj dalej

Webinaria dot. mitygacji zmian klimatu w budynkach zabytkowych

W ramach etapu e-learningowego programu szkoleniowego Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego odbyły się cztery webinaria. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami i notatkami graficznymi z tych wydarzeń. Czytaj dalej

Uczestnicy konferencji na sali warsztatowej przy stołach.

Spotkanie podsumowujące program Zielony Lider

16 i 17 września 2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące pilotażowy program szkoleniowo-doradczy „Zielony Lider”. Dowiedzieliśmy się, co w jego czasie udało się osiągnąć naszym Liderom i Liderkom, jakie doświadczenia są dla nich szczególnie ważne oraz jakie działania prośrodowiskowe planują w bliższej i dalszej przyszłości. Po kilkumiesięcznej pracy online możliwość spotkania się na żywo dała nam wiele radości! Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski