Ścieżka edukacyjna w Dolinie Służewieckiej

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy na spacer! Czytaj dalej

Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń

W dniu 29.04.2019 r. zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji gmin do projektu, wyłaniając 7 gmin. Zapraszamy do udziału w drugim naborze! Na zgłoszenia gmin czekamy do 24 czerwca 2019 r. Zapraszamy wszystkie gminy, które rozpoczęły bądź planują w najbliższym czasie rozpocząć prace nad dokumentem planistycznym lub jego zmianą i chciałyby, aby konsultacje społeczne tych dokumentów przeprowadzone były w sposób partycypacyjny z aktywnym udziałem mieszkańców i interesariuszy.  Czytaj dalej

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

W maju 2019 r. zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu, którego celem było zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany był z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja. Czytaj dalej

Spotkania z klimatem

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach z klimatem w maju, w Warszawie. Podczas 3 godzinnych spotkań, będziemy rozmawiać, dyskutować a także… pielęgnować. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, już można zapisywać się na większość warsztatów. Czytaj dalej

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach. Czytaj dalej

Warsztaty z interesariuszami dot. kierunków rozwoju zieleni w Tychach

Jakie kierunki wyznaczyć w zakresie rozwoju terenów zieleni w Tychach oraz jakie działania podjąć, aby tereny zieleni w mieście pełniły swoją rolę dyskutowano w czasie warsztatów w dniu 23 marca 2018 r. W trakcie spotkania wykorzystano narzędzie Piramidy VISIS, które pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy sytuacji i wypracowanie pomysłów na priorytetowe kierunki działania.

Czytaj dalej