Zarządzanie zielenią miejską

Wsparcie doradcze

Wspieramy samorządy w całej Polsce we wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania zielenią, wypracowywaniu procedur i standardów (np. Uniwersalne standardy utrzymania terenów zieleni w miastach), wymianie doświadczeń między miastami w Polsce i za granicą (m.in w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont 2020).

W partnerstwie z samorządami przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury. Z sukcesem pozyskujemy dofinansowanie ze środków publicznych (np. Szkoła przyjazna klimatowi, Między susza a powodzią)

Badania, opracowanie dokumentów strategicznych, dialog z interesariuszami

Prowadzimy badania i analizy, opracowujemy raporty i dokumenty strategiczne (np. Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach) związane z zarządzaniem zielenią; realizujemy warsztaty wymiany doświadczeń dla urzędników oraz specjalistyczne szkolenia; inicjujemy dialog między różnymi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią.

Skala realizowanych projektów

Działamy lokalnie i realizujemy projekty ogólnopolskie. Realizujemy projekty własne i na zlecenie instytucji samorządowych. Dowiedz się więcej czytając o naszych Projektach.

Co nas wyróżnia?

  • działamy w oparciu o aktualną wiedzę naukową, którą staramy się przekładać na praktyczne inicjatywy;
  • współpracujemy z wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce i Europie stale zbierając dobre praktyki i interesujące rozwiązania (patrz: Partnerzy);
  • wszystkie projekty realizujemy w partnerstwie z różnymi podmiotami związanymi z zarządzaniem zielenią;
  • przygotowujemy publikacje dot. zarządzania miejską przyrodą, które trafiają do szerokiego grona specjalistycznych odbiorców (patrz: Publikacje).

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.