Zielono-błękitna infrastruktura

Realizacja obiektów błękitno-zielonej infrastruktury

Przygotowujemy koncepcje systemów błękitno-zielonej infrastruktury, nadzorujemy przygotowanie projektów wykonawczych i realizację inwestycji. Realizujemy różnorodne instalacje bazujące na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions) sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę itp.). Większość staramy się robić w formie warsztatowej, angażując mieszkańców, szkoły, przedszkola itp. Nasze realizacje maja charakter modelowy i pomagają interesariuszom we wdrażaniu podobnych rozwiązań we własnym zakresie (patrz np. Szkoła przyjazna klimatowi, Między suszą a powodzią, Gmina Skawina chwyta wodę, Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto) Wszystkie nasze realizacje umieszczamy na Mapie miejsc sprzyjających retencji.

Działania szkoleniowe

Prowadzimy praktyczne szkolenia dla urzędników miejskich, projektantów i przedstawicieli biznesu z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (patrz np. projekt ClimateNBS, Zielony Lider).

Realizujemy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców (happeningi, gry miejskie, filmy edukacyjne, publikacje) wspierając zarządy zieleni w tym zakresie.

Działania wydawnicze

Opracowujemy:

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.