Zielono-błękitna infrastruktura

Realizacja obiektów błękitno-zielonej infrastruktury

Realizujemy różnorodne instalacje bazujące na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions) sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę itp.). Większość staramy się robić w formie warsztatowej, angażując mieszkańców, szkoły, przedszkola itp. Wszystkie nasze realizacje umieszczamy na Mapie miejsc sprzyjających retencji.

Działania szkoleniowe

Prowadzimy praktyczne szkolenia dla urzędników miejskich, projektantów i przedstawicieli biznesu z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

Realizujemy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców (happeningi, gry miejskie, filmy edukacyjne, publikacje) wspierając zarządy zieleni w tym zakresie.

Działania wydawnicze

Opracowujemy publikacje specjalistyczne (m.in. z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania) oraz skierowane do szerokiego odbiorcy broszury (np. dot. retencji krajobrazowej) i filmy instruktażowe (patrz Publikacje).

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.