Zielono-błękitna infrastruktura

Realizacja obiektów błękitno-zielonej infrastruktury

Przygotowujemy koncepcje systemów błękitno-zielonej infrastruktury, nadzorujemy przygotowanie projektów wykonawczych i realizację inwestycji. Realizujemy różnorodne instalacje bazujące na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions) sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę itp.). Większość staramy się robić w formie warsztatowej, angażując mieszkańców, szkoły, przedszkola itp. Nasze realizacje mają charakter modelowy i pomagają interesariuszom we wdrażaniu podobnych rozwiązań we własnym zakresie (patrz np. Szkoła przyjazna klimatowi, Między suszą a powodzią, Gmina Skawina chwyta wodę, Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto). Wszystkie nasze realizacje umieszczamy na Mapie miejsc sprzyjających retencji.

Działania szkoleniowe

Prowadzimy praktyczne szkolenia dla urzędników miejskich, projektantów i przedstawicieli biznesu z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (patrz np. projekt ClimateNBS, Zielony Lider, Miejskie ekosystemy dolin rzecznych).

Realizujemy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców (happeningi, gry miejskie, filmy edukacyjne, publikacje) wspierając zarządy zieleni w tym zakresie.

Konferencje specjalistyczne

Organizujemy konferencje (stacjonarne, online i hybrydowe) skierowane do specjalistów we współpracy z instytucjami naukowymi i samorządami. Nasze wydarzenia cechuje profesjonalna organizacja i interaktywny program. Stosujemy wiele metod i narzędzi w miejsce prezentacji konferencyjnych, co zwiększa atrakcyjność naszych wydarzeń i pozwala na rozwój kontaktów zawodowych. Przykłady naszych konferencji: European Forum on Urban Forestry, maj 2023; Budynki historyczne w czasach kryzysu klimatycznego, wrzesień 2022; Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?, październik 2019.

Działania wydawnicze

Opracowujemy:

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z Fundację Sendzimira zajrzyj do działu Współpraca.