Edukacja | Zielona infrastruktura

Lubię Deszcz

Projekt zrealizowano na zlecenie gminy Wrocław na jesieni 2019 r. Jego celem było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców miasta na temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu.

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2019 r.

W ramach projektu zrealizowaliśmy praktyczne warsztaty, w trakcie których powstało 10 ogrodów deszczowych. Budowa odbywała się w sposób partycypacyjny – wraz z uczestnikami zbudowaliśmy ogrody deszczowe przy 4 szkołach, 4 przedszkolach, Domu Pomocy Społecznej oraz Radzie Osiedla, a wszystkie lokalizacje znaleźć można na poniższej mapie.

Warsztatom praktycznym towarzyszyły także zajęcia teoretyczne. W ich trakcie, uczestnicy mogli dowiedzieć się jak ważna jest woda w mieście oraz czym są rozwiązania oparte na przyrodzie, służące jej zatrzymaniu. Stworzone obiekty wraz z materiałami edukacyjnymi umożliwią mieszkańcom Wrocławia lepsze poznanie takiej formy zwiększania retencji krajobrazowej w mieście.

Wszystkie obiekty zostały także umieszczone na naszej mapie miejsc sprzyjających retencji.

Zapraszamy do skorzystania z broszury edukacyjnej na temat ogrodów deszczowych. Znaleźć w niej można nie tylko wskazówki dotyczące budowy ogrodu deszczowego, ale także zasad pielęgnacji tego typu założeń.

   

Tutaj możesz dowiedzieć się o innych warsztatach praktycznych w ofercie Fundacji Sendzimira.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt