Edukacja | Zielona infrastruktura » Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Szkolenie e-learningowe Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych

Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu e-learningowym, którego celem jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat prowadzenia zamówień publicznych na usługi i produkty związane z zarządzaniem zielenią miejską.

Szkolenie dostępne na platformie Moodle można zrealizować w dowolnym czasie. Wystarczy zalogować się lub stworzyć nowe konto na naszej platformie szkoleniowej by wziąć udział w szkoleniu indywidualnym, które nie powinno zająć więcej niż 4-5 godzin.

Kto skorzysta na udziale w szkoleniu?

Kurs przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w zarządzanie zielenią lub zainteresowanych tym procesem. Pozwoli lepiej planować, zlecać i nadzorować usługi związane z pielęgnacją zieleni oraz minimalizować zniszczenia zieleni w trakcie prac inwestycyjnych.

Jaka jest struktura kursu?

Szkolenia składa się z czterech modułów:

Moduł 1. Zamówienia publiczne na usługi i produkty związanie z zarządzaniem zielenią, w którym:

  • prezentujemy proces prowadzenia zamówień publicznych na usługi i produkty związane z zarządzaniem zielenią miejską;
  • omawiamy te elementy zamówienia, które warto wykorzystać na rzecz ochrony zieleni;
  • analizujemy te elementy zamówienia, wpływają na jakość zlecanych usług

Moduł 2. Prawidłowa diagnostyka drzew, w którym omówimy jakie metody warto stosowac by właściwie ocenić stan danego drzewa i w efekcie zlecić właściwe zabiegi.

Moduł 3. Pielęgnacja drzew, w którym przedstawimy najważniejsze zabiegi pielęgnacji drzew oraz aspekty, które należy mieć na uwadze w procesie nadzoruy nad usługodawcami.

Moduł 4. Ochrona drzew w trakcie prac budowlanych, w którym omówimy zagadnienia dotyczące ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu testowego.

Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania testowe, uzyskując wynik minimum 60%, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku.

Zespół merytoryczny zaangażowany w opracowanie szkolenia

Mariusz Krynicki – ekspert ds. zamówień publicznych w zakresie zieleni miejskiej, mgr inż. leśnik, architekt krajobrazu. Na stałe pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stanowisku insp. ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Poza pracą w Urzędzie zajmuje się działalnością związana z rewaloryzacją parkowych założeń zabytkowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej (jako projektant i inspektor nadzoru). Zajmuje się również diagnostyką stanu drzew pod kontem bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Jako szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa ochrony zadrzewień współpracował z wrocławską Fundacją EkoRozwoju w programie „Drogi dla Natury”. Obecnie prowadzi szkolenia w Instytucie Drzewa w ramach kursów Certyfikowanego Inspektora Drzew w zakresie diagnostyki i przepisów prawa. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (członek założyciel Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu). Autor publikacji m.in. dotyczących przepisów prawa traktujących o wycince drzew.

dr inż. Marzena Suchocka – architektka krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, a także pracowniczka Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich, udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeaux, Hamburg, Kornwalia, jak również zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach.

Karolina Maliszewska – prezeska Fundacji Sendzimira; specjalistka ochrony środowiska i psycholog środowiskowy; specjalizująca się w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Trenerka i ekspertka Fundacji, z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń e-learningowych.

Szkolenie przygotowane zostało w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach.

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski