Zespół

Zespół Fundacji składa się z czteroosobowego zarządu oraz pracowników etatowych wspieranych przez kilkunastu stałych współpracowników realizujących działania projektowe w całej Polsce. Nad prawidłową realizacją misji czuwa Rada Fundacji. Poniżej znajdują się informacje o najbardziej zaangażowanych obecnie członkach naszego zespołu.

Zarząd Fundacji

Zespół Fundacji

Rada Fundacji