Zespół

Zespół Fundacji składa się z czteroosobowego zarządu oraz pracowników etatowych wspieranych przez kilkunastu stałych współpracowników realizujących działania projektowe w całej Polsce. Nad prawidłową realizacją misji czuwa Rada Fundacji. Poniżej znajdują się informacje o najbardziej zaangażowanych obecnie członkach naszego zespołu.

Zarząd Fundacji

Zespół Fundacji

Dr arch. Tomasz Jeleński

Główny ekspert projektu Futurhist

Nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener akademii Fundacji Sendzimira Challenges of Sustainable Development.

Dr arch. Tomasz Jeleński

Główny ekspert projektu Futurhist

Rada Fundacji