Aktualne projekty

Uniwersalne Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Edukacja | Zielona infrastruktura

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem rozpoczynamy prace nad uniwersalnymi Standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zapraszamy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości. Czytaj dalej

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

Rozpoczynamy nowy projekt, który będziemy realizować na rzecz Miasta Lublina do końca 2021 roku. Jego celem jest adaptacja miasta do skutków zmian klimatu poprzez modelowe zwiększanie retencji krajobrazowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie. Czytaj dalej

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Naukowe | Zielona infrastruktura

Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Czytaj dalej

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast. Czytaj dalej

Projekty zakończone

  • Filtruj:

Studia podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Edukacja

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska zrealizowała już dwie edycje rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Osoby zainteresowane udziałem w Studium zapraszamy do kontaktu. Czytaj dalej

Konsultacje społeczne w Krakowie

Partycypacja

Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków „Miasto w zieleni”.

Czytaj dalej

Hosting Social Innovation

Projekt Hosting Social Innovation polegał na wypracowaniu narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Czytaj dalej

Akademia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Edukacja

Akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywał się rokrocznie od 1998 roku, zrealizowaliśmy łącznie 18 edycji! We wszystkich edycjach kursu wzięło udział ponad 550 osób, w tym około 50 z zagranicy. Czytaj dalej

Łódzkie ogrody deszczowe

Zielona infrastruktura

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Czytaj dalej

Mój jest ten kawałek parku… – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacja

Projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Czytaj dalej

Woda wolna od butelek

Edukacja

Kampania edukacyjno-informacyjna Woda wolna od butelek, której celem jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach. Czytaj dalej

Licz na zieleń – partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Partycypacja

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Czytaj dalej

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Edukacja

Głównym celem projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski