Aktualne projekty

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Służewieckiej

Edukacja

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy na spacer! Czytaj dalej

Spotkania z klimatem

Edukacja

W maju i czerwcu realizowaliśmy cykl spotkań, poświęconych tematyce adaptacji miast do zmian klimatu. Projekt miał na celu zachęcenie mieszkańców m.st. Warszawy do podejmowania działań, poprawiających jakość życia w mieście.

Czytaj dalej

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Edukacja | Zielona infrastruktura

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach. Czytaj dalej

Projekty zakończone

  • Filtruj:

Mój jest ten kawałek parku… – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacja

Projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Czytaj dalej

Woda wolna od butelek

Edukacja

Kampania edukacyjno-informacyjna Woda wolna od butelek, której celem jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach. Czytaj dalej

Licz na zieleń – partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Partycypacja

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Czytaj dalej

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Edukacja

Głównym celem projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Czytaj dalej

LAPNET

LAPNET stanowi forum dla absolwentów Akademii Letniej, dzięki któremu utrzymują oni wzajemne relacje, wspierają rozwój instytucjonalny, promują Fundację Sendzimira i przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. Czytaj dalej