Aktualne projekty

Uniwersalne Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Edukacja | Zielona infrastruktura

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem rozpoczynamy prace nad uniwersalnymi Standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zapraszamy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości. Czytaj dalej

Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Edukacja | Partycypacja | Zielona infrastruktura

Projekt zrealizowany w 2021 r. w ramach Zielonego Budżetu Lublina. Jego celem była adaptacja miasta do skutków zmian klimatu poprzez modelowe zwiększanie retencji krajobrazowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie. Czytaj dalej

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Naukowe | Zielona infrastruktura

Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym. Czytaj dalej

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast. Czytaj dalej

Projekty zakończone

  • Filtruj:

Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

Partycypacja

W ramach drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich, zrealizowaliśmy 15 inicjatyw w różnych częściach Polski. Projekt objął 12 gmin, leżących w 6 województwach. Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Czytaj dalej

Studia podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Edukacja

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska zrealizowała już dwie edycje rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Osoby zainteresowane udziałem w Studium zapraszamy do kontaktu. Czytaj dalej

Konsultacje społeczne w Krakowie

Partycypacja

Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków „Miasto w zieleni”.

Czytaj dalej

Hosting Social Innovation

Projekt Hosting Social Innovation polegał na wypracowaniu narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Czytaj dalej

Akademia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Edukacja

Akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywał się rokrocznie od 1998 roku, zrealizowaliśmy łącznie 18 edycji! We wszystkich edycjach kursu wzięło udział ponad 550 osób, w tym około 50 z zagranicy. Czytaj dalej

Łódzkie ogrody deszczowe

Zielona infrastruktura

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Czytaj dalej

Mój jest ten kawałek parku… – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacja

Projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Czytaj dalej

Woda wolna od butelek

Edukacja

Kampania edukacyjno-informacyjna Woda wolna od butelek, której celem jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach. Czytaj dalej

Licz na zieleń – partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Partycypacja

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Czytaj dalej

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Edukacja

Głównym celem projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Czytaj dalej

Treść | Menu | Przyciski