Aktualne projekty

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Partycypacja | Zielona infrastruktura

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów partycypacyjnego planowania z udziałem architektów, ekspertów różnych dziedzin i interesariuszy, których celem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni otaczającego Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj dalej

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Edukacja | Zielona infrastruktura

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach. Czytaj dalej

Projekty zakończone

  • Filtruj:

Akademia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Edukacja

Akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywał się rokrocznie od 1998 roku, zrealizowaliśmy łącznie 18 edycji! We wszystkich edycjach kursu wzięło udział ponad 550 osób, w tym około 50 z zagranicy. Czytaj dalej

Łódzkie ogrody deszczowe

Zielona infrastruktura

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Czytaj dalej

Mój jest ten kawałek parku… – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacja

Projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Czytaj dalej

Woda wolna od butelek

Edukacja

Kampania edukacyjno-informacyjna Woda wolna od butelek, której celem jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach. Czytaj dalej

Licz na zieleń – partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Partycypacja

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Czytaj dalej

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Edukacja

Głównym celem projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Czytaj dalej

LAPNET

LAPNET stanowi forum dla absolwentów Akademii Letniej, dzięki któremu utrzymują oni wzajemne relacje, wspierają rozwój instytucjonalny, promują Fundację Sendzimira i przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. Czytaj dalej