Edukacja

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Służewieckiej

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy na spacer!
Ścieżka ma ok. 850 m długości. Rozpoczyna się przy Służewskim Domu Kultury i kończy przy Stawie Służewieckim. Idąc ścieżką, odnajdujemy sześć kolejnych przystanków. Ich poszukiwanie jest formą gry terenowej na orientację – na każdym przystanku zawarta jest wskazówka, jak dotrzeć do kolejnego. W ten sposób park staje się przestrzenią edukacyjną, a poszukiwanie kolejnych, ukrytych w krajobrazie informacji i zadań stanowi dodatkową zachętę do eksploracji terenu i interakcji pomiędzy użytkownikami.

Poszczególne stacje ścieżki zostały wyposażone w zestawy czterech drewnianych słupków o różnych wysokościach, które są nośnikami treści edukacyjnych. Wysokość słupka odpowiada stopniowi trudności prezentowanych informacji i zarazem jest dostosowana do wzrostu użytkowników w danej grupie wiekowej.

Taki układ elementów pozwala na korzystanie ze ścieżki zarówno pojedynczym użytkownikom, jak też całym rodzinom lub grupom, w tym klasom w ramach lekcji w terenie. Słupki tworzą atrakcyjne, budzące ciekawość kompozycje przestrzenne, płynnie wpisujące się w parkowy krajobraz. Nie przesłaniają widoku na zieleń, jak typowe tablice edukacyjne.

Jakim zagadnieniom poświęcone są kolejne przystanki?

  1. Tablica startowa przybliża uczestnikom skutki zmian klimatu dla Warszawy.
  2. Drugi przystanek dotyczy roli ogrodnictwa miejskiego w adaptacji miasta do zmian klimatu, a położony obok ogródek społeczny przy Służewskim Domu Kultury stanowi doskonały przykład omawianych zagadnień.
  3. Trzeci przystanek wyjaśnia przyjazne dla klimatu i użytkowników elementy zrównoważonego budownictwa, na przykładzie rozwiązań wykorzystanych w budynku Służewskiego Domu Kultury.
  4. Czwarty przystanek znajduje się w Parku im. inż. P. Pawlukiewicza i omawia rolę drzew i roślinności parkowej w adaptacji miasta do zmian klimatu.
  5. Piąty przystanek znajdziemy na ciągu spacerowym nad Potokiem Służewieckim, przeczytamy na nim o kluczowej roli angażowania się różnych grup społecznych w działania adaptacyjne, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu jakości życia.
  6. Szósty przystanek znajduje się obok małej elektrowni wodnej na Stawie Służewieckim. Jest to jeden z przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w okolicy, bez których trudno mówić o przeciwdziałaniu i adaptacji miast do zmian klimatu.
  7. Ostatni przystanek znajdziemy przy Stawie Służewieckim, świetnym przykładzie błękitno-zielonej infrastruktury, który przeciwdziała miejskim powodziom; dowiemy się tutaj o roli retencji krajobrazowej w mieście.

Zapraszamy do zabawy! Orientacyjny czas przejścia ścieżki wraz z rozwiązaniem quizu to jedna godzina.

Ścieżka umożliwia też przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie, poświęconych adaptacji do zmian klimatu. Przygotowaliśmy specjalne materiały dla nauczycieli!

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski