Partycypacja

Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście

W partnerstwie z Miastem Zawiercie i firmą doradczą Alta z Islandii realizujemy roczny projekt Zielone Zawiercie (04.2022 – 04.2023), w ramach którego wypracujemy z mieszkańcami i mieszkankami miasta koncepcje zagospodarowania dwóch terenów zieleni.

Cele projektu

Tereny zieleni w miastach odgrywają niezwykle istotną rolę. Obok funkcji estetycznej spełniają także funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Powinny być miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzą i spędzają swój wolny czas w otoczeniu przyrody.

Chcemy stworzyć okazję dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Zawiercia do zabrania głosu na temat funkcji i form zagospodarowania terenów zieleni. W proces projektowy zaangażowaliśmy liderów i liderki, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie miasta oraz radnych i radne.

Najważniejszym celem projektu jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch terenów zieleni w mieście przy aktywnym udziale różnych grup użytkowników, tak by uwzględniać ich potrzeby. Jednocześnie zależy nam na wykorzystaniu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury i podniesieniu świadomości mieszkańców na temat konsekwencji i sposobów adaptacji do skutków kryzysu klimatycznego: suszy, podtopień. Chcielibyśmy pokazać inspiracje i dobre praktyki w procesie projektowania terenów zieleni, tak by były one nie tylko atrakcyjnymi miejscami do rekreacji, ale również oazą dla mieszkających w nich zwierząt.

Partycypacyjne planowanie zmian w parku im. T. Kościuszki

Pierwszy proces partycypacji dotyczy parku im. Tadeusza Kościuszki, który ze względu na swoje usytuowanie i zabytkowy charakter jest ważny dla władz i mieszkańców. Teren jest chętnie odwiedzany, ale wymaga dopasowania do potrzeb różnych grup, rozwoju i pielęgnacji.

Seminarium inaugurujące projekt (31 maja)

Oficjalnie zainaugurowaliśmy projekt na seminarium w Miejskim Ośrodku Kultury “Centrum”. Spotkaliśmy się  zdalnie z Halldórą Hreggviðsdóttir, która opowiedziała nam o doświadczeniach zagospodarowywania terenów zieleni na Islandii, wprowadzaniu rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature based solutions) i dobrych praktykach w tym zakresie. Wystąpienie możecie zobaczyć tu. Spotkanie wzbogaciła obecność dr Magdaleny Maślak, która pokazała jak planować parki, by sprzyjały bioróżnorodności.

 

wykład na sali

Spotkanie inaugurujące projekt | 31 maja

Piknik edukacyjny i budowa ogrodu deszczowego (11 czerwca)

W trakcie eko-pikniku w Zawierciu wspólnie wybudowaliśmy ogród deszczowy przy Bocianówce. Zawiercianie mogli dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą ogrody deszczowe.

ludzie na tle zieleni

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu z budowy ogrodu deszczowego | 11 czerwca

Sam piknik obfitował w różnorodne wydarzenia edukacyjne, pogłębiające wiedzę i uwrażliwiające na zagadnienia związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Mieszkańcy i mieszkanki Zawiercia mogli dowiedzieć się więcej o projekcie oraz wziąć udział w badaniu potrzeb w punkcie konsultacyjnym.

Warsztaty projektowe dot. Parku im. Kościuszki (czerwiec-lipiec 2022)

25-26 czerwca oraz 16-17 lipca w Galerii Stara Łaźnia odbyły się warsztaty projektowe dotyczące społecznych koncepcji zagospodarowania Parku im. Kościuszki. W programie znalazły się: spacery badawcze, burza mózgów, zebranie pomysłów w formie makiety. Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzeń.

Forum publiczne (13 września)

Efekty pierwszego procesu partycypacyjnego zaprezentowaliśmy na forum publicznym 13 września. Ciekawi Cię efekt wspólnego projektowania przestrzeni parku? Wkrótce opublikujemy podsumowanie!

Przeczytaj jakie zmiany wypracowaliśmy dla Parku Kościuszki!

Społeczna koncepcja zagospodarowania Źródeł Czarnej Przemszy

Drugi proces konsultacyjny jest odpowiedzią na mające odzwierciedlenie w budżecie obywatelskim zainteresowanie Źródłami Czarnej Przemszy. Aktualnie teren zieleni wokół Źródeł nie sprzyja odpoczynkowi. Mieszkańcy zwracają uwagę na jego zaniedbanie i brak odpowiedniego zagospodarowania. Teren nie tylko ma potencjał jako miejsce spotkań i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Bzowa, ale również przez swoje położenie w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd może być miejscem odpoczynku dla turystów korzystających ze szlaku pieszo-rowerowego.

Punkt konsultacyjny w trakcie pikniku organizacji pozarządowych (10 września, OSiR)

Mieszkańcy i mieszkanki Zawiercia mogli dowiedzieć się więcej o projekcie oraz wziąć udział w badaniu potrzeb związanym z terenami Źródeł Czarnej Przemszy. Wydarzenie pierwotnie miało się odbyć w Parku Mickiewicza, ale ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zdecydowano się je przenieść do hali OSiRu. Mimo zmiany miejsca i niesprzyjających warunków atmosferycznych frekwencja dopisała.

ludzie w sali sportowej

Punkt konsultacyjny | 10 września

Spotkanie inaugurujące drugi proces partycypacyjny (7 października, 17:00, MOK)

Poza omówieniem wyników badania ankietowego planujemy dwa wystąpienia ekspertów dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych oraz czas na dyskusję z uczestnikami i uczestniczkami. Więcej informacji już wkrótce!

Warsztaty projektowe (8-9 października oraz 19-20 listopada 10:00-14:30, OSP Bzów)

Zastanowimy się nad funkcją okolic Źródeł Czarnej Przemszy, pójdziemy na spacer badawczy i otrzymamy dawkę inspiracji z Polski i świata. Na podstawie wniosków z pierwszych warsztatów architektki przygotują wstępną koncepcję, do której będziemy się odnosić na drugich warsztatach. 20 listopada dołączy do nas dr Magdalena Maślak, z którą będziemy planować przestrzeń pod kątem roślin oraz stworzeń korzystających z okolic Źródeł Czarnej Przemszy.

Wizyta studyjna w Islandii

W dniach 24-27 października 2022 r. przedstawicielki Fundacji Sendzimira wraz z delegacją z Gminy Zawiercie uczestniczyły w wizycie studyjnej u naszego partnera w Reykjaviku. Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczenia z naszymi partnerami.

Przeczytaj relację z wizyty studyjnej!

Chcesz być na bieżąco?

Zapraszamy na facebooka @Zielone Zawiercie!

Chcesz się zaangażować?

Chcesz dołączyć do zespołu wolontariuszy? Nic prostszego! Zachęcamy do włączenia się w wolontariat przy projekcie Zielone Zawiercie. Wyślij swoją kandydaturę na adres: zielone.zawiercie@sendzimir.org.pl

Zespół projektu

Helena Żółtowska – koordynatorka projektu (helena.zoltowska@sendzimir.org.pl)

Maria Skotnicka – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (maria.skotnicka@sendzimir.org.pl)

Agnieszka Czachowska – ekspertka w projekcie ds. partycypacji (agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl)

Katarzyna Napieracz – koordynatorka projektu w UM Zawiercie (k.napieracz@zawiercie.eu)

 

Logotyp

Projekt jest realizowany przez Fundację Sendzimira z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

https://aktywniobywatele.org.pl/

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt