Partycypacja

Pytamy o zielone

Zachęcamy do udziału w akcji obywatelskiej „Pytamy o zielone”. Celem akcji jest zadawanie pytań i działanie na rzecz środowiska tak, by stało się ono priorytetem w programach kandydatów i kandydatek przed wyborami samorządowymi 2024 r.

Nie trzeba być ekspertem i ekspertką, by przyłączyć się do akcji. Każda osoba, która dołączy do akcji, otrzyma pakiet przejrzystych informacji i silne argumenty. Dodatkowo pozna przykłady udanych rozwiązań wdrożonych w samorządach z całej Polski w trzech obszarach: woda i zieleń, powietrze i odpady. Z ich wykorzystaniem będzie mogła zadawać pytania osobom kandydującym np. na forum internetowym mieszkańców, w lokalnych mediach czy podczas spotkań przedwyborczych.

O co pytać?

Oto kilka przykładowych pytań, które uczestnicy i uczestniczki akcji mogą zadać kandydatom i kandydatkom:

  • Jakie działania zamierza Pan/Pani podjąć, by nasza gmina w większym stopniu korzystała z odnawialnych źródeł energii (OZE)?
  • Jakie działania zamierza Pan/Pani podjąć, by budynki gminne były bardziej efektywne energetycznie?
  • Czy zamierza Pan/Pani stosować w urzędzie zielone zamówienia publiczne?
  • Jak będzie Pan rozwijał PSZOK w naszej gminie? Jak sprawi Pan/Pani, by mieszkańcy chcieli z niego korzystać, oraz by był miejscem przyjaznym dla mieszkańców?
  • W jaki sposób będzie Pan/Pani zachęcać mieszkańców do zagospodarowania deszczówki i oszczędzania wody?
  • Co Pan/Pani) planuje zrobić, by w naszej gminie było więcej terenów zieleni?

Więcej pytań wraz z propozycjami działań, jakie samorząd może podjąć, pokazanymi na przykładach konkretnych gmin znajduje się w przygotowanym przez nas przewodniku.

Przeczytaj przewodnik akcji Pytamy o zielone!

Kto może włączyć się do akcji?

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki wszystkich miejscowości w Polsce, a w szczególności z małych i średnich gmin. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby kandydujące w wyborach, radni/radne ani przedstawiciele władz samorządowych.

Zajrzyj na stronę akcji Pytamy o zielone!

Realizatorem akcji „Pytamy o zielone” jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Fundacja Sendzimira jest partnerem merytorycznym akcji obok: Fundacji Stocznia, Fundacji Wspomagania Wsi, Koalicji Klimatycznej, Fundacji LSM Polska- Światowy Ruch Katolików Na Rzecz Środowiska, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Zielona Sieć oraz Rodziców dla Klimatu.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt