Edukacja | Partycypacja

Spotkania z klimatem

W maju i czerwcu realizowaliśmy cykl spotkań, poświęconych tematyce adaptacji miast do zmian klimatu. Projekt miał na celu zachęcenie mieszkańców m.st. Warszawy do podejmowania działań, poprawiających jakość życia w mieście.

ADAPTCITY – co to znaczy?

W ramach projektu „ADAPTCITY – Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego, przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” Fundacja Sendzimira przeprowadziła 10 spotkań z mieszkańcami miasta. Warsztaty odbywały się przy założonych w 2017 roku ogrodach deszczowych i składały się z dwóch części – merytorycznej oraz praktycznej. Podczas wykładu uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną, na temat:

 1. Gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej w miastach.
 2. Tworzenia i utrzymania ogrodów społecznościowych z roślinami jadalnymi.
 3. Tworzenia i utrzymania zielonych dachów i ścian.
 4. Zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.
 5. Ograniczania hałasu w mieście.

Po krótkiej przerwie, przystępowano do prac ogrodniczych – zadaniem uczestników było oczyszczenie ogrodu deszczowego z martwych części, śmieci a tam gdzie było to konieczne, dosadzano roślinność czy dosypywano kruszywa.

5 dzielnic, 10 warsztatów, ponad 200 uczestników

„Spotkanie z klimatem” odwiedziło 5 warszawskich dzielnic: Bielany, Ochotę, Pragę Południe, Śródmieście oraz Ursynów. Wspólnie z uczestnikami, wypielęgnowaliśmy 10 obiektów, a pomagało nam w tym ponad 200 par rąk, chętnych do pracy.

Wydarzenia miały zróżnicowaną formę  – można było wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym, pikniku Rodzinnym, a także zajęciach zorganizowanych dla konkretnej grupy wiekowej. Każdy uczestnik prócz doświadczenia, jakie ze sobą zabrał podejmując aktywności przewidziane w ramach wydarzenia, otrzymał także pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną zamieszczoną poniżej.

Cztery spotkania zrealizowane zostały wg. programu, w którym w pierwszej godzinie prowadzony był wykład teoretycznym, a w dwóch kolejnych prowadzona pielęgnacja ogrodów deszczowych. Relacje z tych spotkań dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. 10 maja 2019 Szkoła Podstawowa nr 97 (link)
 2. 19 maja 2019 Szkoła Podstawowa nr 319 i Szkoła Podstawowa nr 9 STO (link)
 3. 22 maja 2019 Otwarta Pracownia Jazdów 3/6 (link)
 4. 26 maja 2019 OSiR Praga-Południe (link)

Jedno ze spotkań było częścią pikniku rodzinnego, miało formę stanowiska Fundacji Sendzimira na placu przyszkolnym, gdzie prowadzone były prelekcje, aktywności związane z drzewami, oraz prace pielęgnacyjne w terenie. Odbyło się ono 1 czerwca 2019 r. przy Szkole Podstawowej nr 97 i na podwórku przy ul. Białobrzeskiej 66B (link).

Pięć lekcji dla uczniów zostało zrealizowanych w formule zbliżonej do standardowej – prace pielęgnacyjne poprzedzone były wstępem teoretycznym. Prace w ogrodzie różniły się ze względu na specyfikę terenu. Relacje z poszczególnych warsztatów dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. 27 maja 2019 Przedszkole Świetlik Montessori (link)
 2. 30 maja 2019 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 (link)
 3. 5 czerwca 2019 Szkoła Podstawowa nr 209 (link)
 4. 6 czerwca 2019 Szkoła Podstawowa nr 312 (link)
 5. 14 czerwca 2019 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 (link)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i pozytywne opinie 🙂

 

Spotkania realizowane są w ramach projektu „ADAPTCITY – Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt