» Seria szkoleń dla doradców ds. neutralności klimatycznej

Seria szkoleń dla doradców ds. neutralności klimatycznej

Nie masz możliwości udziału w rozbudowanych, całorocznych programach szkoleniowych jak np. Zielony Lider? Szukasz wiedzy w pigułce, która pozwoli Ci sprawnie poruszać się w tematyce neutralności klimatycznej, transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, czy ochrony bioróżnorodności na poziomie lokalnym? Zapraszamy do udziału w naszym nowym programie szkoleniowym.

Do udziału w serii szkoleń zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli instytucji samorządowych, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie strategii przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, neutralności klimatycznej, błękitno-zielonej infrastruktury, zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, racjonalnego korzystania z zasobów środowiska itp. oraz doradztwo w tym zakresie. Wśród uczestników mogą znaleźć się również przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy innych instytucji realizujących ww. strategie i polityki na poziomie lokalnym, bądź wspierających inne podmioty w ich wdrażaniu.

Zgłoś się już dziś!

Jakie cele sobie stawiamy i jakie metody będziemy stosować?

Szkolenia umożliwiają pogłębienie i uporządkowanie wiedzy uczestników i uczestniczek na temat mitygacji i adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym, zarówno na terenach miejskich jak i niezurbanizowanych. Pozwalają na dobre zrozumienie czym jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej i jakie praktyczne działania mogą do tego prowadzić.

Wszystkie zajęcia realizowane są w małej grupie, na praktycznych przykładach i mają charakter warsztatowy, tak by kształtować umiejętności wdrażania konkretnych rozwiązań w społecznościach lokalnych. Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem metodyki wypracowanej przez Fundację Sendzimira, która polega na pracy na rzeczywistych wyzwaniach i z zaangażowaniem przedstawicieli samorządów, które z sukcesem wdrożyły u siebie konkretne rozwiązania z danego obszaru. Dbamy o to, by oprócz pokazywania dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań i sprawdzonych metod działania, dostarczyć również wiedzy skąd można pozyskać finansowanie i gdzie szukać dalszego wsparcia.

Co składa się na serię szkoleniową?

Program składa się z 4 szkoleń, które poruszają najważniejsze zagadnienia związane z tematyką neutralności klimatycznej społeczności lokalnych, uzupełnionych o materiały zgromadzone na platformie e-learningowej. Istnieje możliwość udziału w całej serii (rekomendowana) lub w poszczególnych szkoleniach.

Temat 1: Mitygacja zmian klimatu: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: transformacja energetyczna, alternatywne źródła energii, spółdzielnie energetyczne, ubóstwo energetyczne i sposoby przeciwdziałania mu, rozwiązania przynoszące oszczędności w wykorzystaniu energii w budynkach publicznych.

Szkolenie poprowadzi Maria Wiśnicka, wśród wykładowców gościnnych znajdą się przedstawiciele polskich gmin lub instytucji samorządowych, którzy mają znaczące osiągnięcia w ograniczaniu wydatków na energię (np. OSIR w Warszawie) czy przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu (np. gmina Skawina).

Temat 2: Gospodarka obiegu zamkniętego w społeczności lokalnej

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: co to jest gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), rola samorządu w rozwoju GOZ, organizacja PSZOK umożliwiająca ponowne wykorzystane przedmiotów zanim staną się odpadem, zarządzanie odpadami biologicznymi, społeczności lokalne zero waste.

Szkolenie poprowadzi Ewa ChodkiewiczMaria Wiśnicka. W gronie wykładowców gościnnych znajdą się przedstawiciele samorządów, którzy wdrażają politykę zero waste (np. gmina Izabelin).

Temat 3: Adaptacja do skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: skutki zmiany klimatu na poziomie lokalnym, wyzwania przed którymi stoją społeczności lokalne w Polsce, prognozy na przyszłość, adaptacja do zmian klimatu, narzędzia strategiczne, dobre praktyki w Polski i zagranicy.

Szkolenie poprowadzą Ilona GoskAgnieszka Czachowska, z udziałem wykładowców gościnnych, wśród których znajdą się eksperci Fundacji np. Tomasz Bergier lub Iwona Wagner oraz przedstawiciele samorządów lokalnych doświadczonych we wdrażaniu innowacyjnych działań związanych z przeciwdziałaniem suszy i powodzi z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak te wdrażane w ramach naszych projektów np. Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Leśna, czy Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście.

Temat 4: Bioróżnorodność, ochrona wód i zarządzanie przestrzenią

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia: bioróżnorodność i jej znaczenie dla rozwoju lokalnego, renaturyzacja, aktualne trendy w zakresie zarządzania miejską przyrodą, strefowe utrzymanie terenów zieleni, strefy biocenotyczne, planowanie przestrzenne i jego rola w zachowaniu i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.

Szkolenie poprowadzą Ilona GoskAgnieszka Czachowska.W gronie wykładowców znajdą się eksperci Fundacji Sendzimira lub/i przedstawiciele samorządów lokalnych, doświadczonych w nowoczesnym podejściu do zarządzania przestrzenią i wodami opadowymi oraz utrzymania terenów zieleni. Fundacja Sendzimira wypracowała we współpracy z 35 polskimi miastami Standardy utrzymania zieleni w miastach, które między innymi mają na celu zwiększenie bioróżnorodności i zakresu usług ekosystemów, które oferują mieszkańcom te obszary.

Warunki udziału

Szkolenia realizowane będą cyklicznie w formie hybrydowej. Każde szkolenie składać się będzie z 4 godzin szkolenia online oraz 8 godzin warsztatów stacjonarnych, pierwsza edycja planowana jest w Lublinie w pierwszym kwartale 2024 roku.

Harmonogram edycji wygląda następująco:

 • Udostępnienie platformy szkoleniowej online z materiałami – 15 lutego 2024
 • Warsztat 1. Mitygacja zmian klimatu: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
  • 20.02.2024 9.00-13.00 warsztaty online
  • 28.02.2024 9.00-17.00 warsztaty stacjonarne w Lublinie
 • Warsztat 2. Gospodarka obiegu zamkniętego w społeczności lokalnej
  • 21.02.2024 9.00-13.00 warsztaty online
  • 29.02.2024 9.00-17.00 warsztaty stacjonarne w Lublinie
 • Warsztat 3: Adaptacja do skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym
  • 6.03.2024 9.00-13.00 warsztaty online
  • 13.03.2024 9.00-17.00 warsztaty stacjonarne w Lublinie
 • Warsztat 4: Bioróżnorodność, ochrona wód i zarządzanie przestrzenią
  • 7.03.2024 9.00-13.00 warsztaty online
  • 14.03.2024 9.00-17.00 warsztaty stacjonarne w Lublinie

Koszt udziału w serii 4 szkoleń wraz z pełnym dostępem do platformy szkoleniowej, na której zgromadzone będą materiały szkoleniowe wynosi 4800 zł netto (VAT 23%, możliwość zwolnienia z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych).

Koszt udziału w pojedynczym szkoleniu 1500 zł netto.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lutego 2024 r. za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach programu prosimy o kontakt pod adresem office@sendzimir.org.pl, przy zebraniu większej grupy z jednego regionu szkolenie może zostać zorganizowane w najbliższym mieście wojewódzkim.

Co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Fundację Sendzimira od innych dostępnych na rynku?

 • korzystamy z innowacyjnych narzędzi Akceleratora VISIS, Planning for Real i wielu innych;
 • tworzymy autorskie programy szkoleniowe w ścisłej współpracy z ekspertami i naukowcami z wiodących uczelni wyższych;
 • nasze szkolenia są angażujące, w każde angażujemy kilku prowadzących;
 • mamy wieloletnie doświadczenie w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako pierwsi w Polsce prowadziliśmy intensywne szkolenia w tym zakresie od 1998 roku, m.in. w ramach 15 edycji Akademii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju;
 • współpracujemy ze stałym gronem trenerów związanych z Fundacją od wielu lat;
 • opracowaliśmy i wydaliśmy wiele publikacji na temat adaptacji do zmian klimatu, błękitno-zielonej infrastruktury i efektywności energetycznej, (patrz Publikacje Fundacji Sendzimira);
 • stworzyliśmy i współprowadzimy studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej oraz Międzyuczelnianą Akademię Klimatu (organizowaną przez SGH, AGH i Uniwersytet Wrocławski);
 • od 2021 roku prowadzimy roczny program doradczo szkoleniowy Zielony Lider, skierowany do liderów z samorządów i organizacji pozarządowych z gmin do 100 tys. mieszkańców;
 • tworzymy i prowadzimy szkolenia e-learningowe w języku polskim i angielskim od ponad 10 lat, które ukończyło już ponad 2 tysiące osób.

Dowiedz się więcej o innych możliwościach współpracy z Fundacją.

Dla naszych partnerów opracowujemy materiały edukacyjne, publikacje, prowadzimy kampanie edukacyjne, organizujemy warsztaty praktyczne i szkolenia, realizujemy procesy konsultacji, wizyty studyjne i konferencje.

Zapraszamy do współpracy.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie