Dr hab. Iwona Wagner

Adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk; pracuje jako Senior Manager – Water Management and Climate Change w firmie doradczej FPP Enviro Sp.z o.o., będącej częścią europejskiej grupy AMPHI i zajmującej się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez wiele lat była Sekretarzem Naukowym Programu „Ekohydrologia” Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i liaison w Międzynarodowym Centrum Technologii Środowiska UNEP.

Obecnie, wraz z FPP Enviro, zajmuje się przede wszystkim ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i zagospodarowaniem wód opadowych, oraz adaptacją miast do zmian klimatu. Bierze udział w realizacji projektów LIFE14CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę woda w przestrzeni miejskiej Radomia” oraz „Wczujmy się w klimat” (Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).