Edukacja

Studia podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska zrealizowała już dwie edycje rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Osoby zainteresowane udziałem w Studium zapraszamy do kontaktu.

Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym. Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej. W roku 2018 nasz kierunek otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany najbardziej nowoczesnym i innowacyjnym kierunkom studiów w Polsce.

Rozwijamy wiedzę i praktyczne umiejętności zintegrowanego zarządzania, synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych. Zdobyte kwalifikacje pomagają przekładać teorie, strategie, programy i fundusze europejskie oraz regionalne na skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

Co o Studium ZZRM sądzą jego absolwenci?

Z przyjemnością powtórzyłabym te studia. Więcej praktyki niż teorii, dla mnie the best.

Katarzyna Książczak, trenerka, koordynatorka, doradczyni, Centrum Opus

Szczerze polecam wszystkim zainteresowanym tematyką miejską, osobom zależącym na świeżym, bardzo merytorycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju miast. Wszyscy poznani wykładowcy posiadają niesamowitą wiedzę, popartą latami praktyki, ale co ważne, również Pasję, którą zarażają słuchaczy. Aż żałuję, że to studium nie jest dwuletnie!

Joanna Wendorff, Cisco Kraków, prezes zarządu Fundacji Czas Wolny

Udział w studiach ZZRM polecam każdemu, kto chce lepiej poznać i zrozumieć złożoność procesów zrównoważonego rozwoju miast. Wykładowcy i atmosfera studiów sprzyja refleksji i inspiruje do działania na rzecz lepszego jutra.

Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

 

Tematyka Studium:

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

INFORMACJE_OGOLNE_2500_5_0.jpg

Uczymy najbardziej aktualnych, praktycznych metod i narzędzi zarządzania systemami złożonymi, mobilnością, zasobami wodnymi, usługami ekosystemów, procesami partycypacji – dla równoczesnego podnoszenia jakości środowiska i witalności gospodarki.

Studia ukazują potencjał lokalnych tradycji urbanistyczno-architektonicznych; możliwości kreatywnego nawiązywania do najlepszych wzorców rozwoju przestrzennego; zasady i metody odnowy oraz projektowania i planowania nowej zabudowy i przestrzeni publicznych o ludzkiej skali.

Zintegrowane zarządzanie rozwojem uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania społeczności i samorządów. Jest to niezbędne dla realizacji polityki niskoemisyjnej i dostosowania do zmian klimatu. Pozwala również na:

  • zwiększenie skuteczności procesów partycypacyjnych
  • usprawnienie gospodarki przestrzennej oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwa kulturowego
  • rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla podnoszenia jakości życia
  • wspieranie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa
  • zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki

Kadra i proces edukacyjny:

Kadrę naszych studiów tworzą najwybitniejsi teoretycy i praktycy zrównoważonego rozwoju lokalnego; pracownicy kilku uczelni krajowych (PK, AGH, UEK, UJ, UŁ, UR) oraz Politechniki Monachijskiej, Uniwersytetu Islandii w Reykjavíku i Uniwersytetu Viadrina, a także samorządowcy oraz specjaliści związani z trzecim sektorem.

Kształcenie jest zorientowane na praktyczne umiejętności. Wiedza teoretyczna jest na bieżąco weryfikowana i utrwalana w pracy warsztatowej i projektowej.Kluczowym elementem programu studiów jest zintegrowany projekt dyplomowy, o innowacyjnej formie i zakresie, realizowany w ścisłej współpracy z administracją samorządową i dotyczący aktualnych zagadnień, ważnych dla wybranej społeczności lokalnej.

Grupa docelowa:

• Przedstawiciele samorządów, NGO, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci;

• Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

Czas trwania zajęć:

2 semestry (piątkowe popołudnia i soboty)

 

Szczegółowe informacje i kontakt:

Kierownik studiów podyplomowych ZZRM:

dr Tomasz Jeleński / T: 601 400 395 / E: tjelenski@pk.edu.pl

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków

T: 12 628 36 42 / E: mck@pk.edu.pl

www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl

 

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt