Edukacja

Akademia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywał się rokrocznie od 1998 roku, zrealizowaliśmy łącznie 18 edycji! We wszystkich edycjach kursu wzięło udział ponad 550 osób, w tym około 50 z zagranicy. Szkolenie cieszyło się dużą popularnością w Polsce i za granicą, co roku do udziału w nim zgłasza się ponad 350 osób na około 25 miejsc. Dlatego przez ostatnie kilka edycji wprowadziliśmy dwustopniową rekrutację. Do udziału w szkoleniu stacjonarnym kwalifikowaliśmy najlepszych absolwentów etapu e-learningowego. Ostatnie szkolenie z tej serii zrealizowaliśmy w 2015 roku.

Kurs adresowany był do studentów i doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu i administracji z państw regionu Morza Bałtyckiego.

Uczestnicy zazwyczaj wywodzili się z różnych dziedzin i specjalności, takich jak: ochrona i inżynieria środowiska, architektura, urbanistyka, zarządzanie, nauki ekonomiczne, rolnictwo, biologia, ekologia, sztuki piękne, historia, dziennikarstwo, nauki społeczne. Wszystkich łączyła chęć zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Co było tematyką kursu?

Zrównoważony rozwój, począwszy od szczegółowego wyjaśnienia pojęcia, przez teoretyczne aspekty w różnych dziedzinach nauki i techniki, aż po warsztaty, zajęcia i projekty praktyczne. Na kursie odbywają się też zajęcia dodatkowe, takie jak wycieczki terenowe integrujące grupę.

W programie kursu znajdowały się m.in.: wykłady, debaty, warsztaty, gry symulacyjne, zajęcia terenowe i praktyczne projekty, obejmujące swą tematyką zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Pod opieką doświadczonych instruktorów Fundacji, kursanci realizowali dwa duże praktyczne projekty, w ramach których podejmowali próby wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju do praktyki konkretnych firm i instytucji w pierwszym projekcie, a gmin i miast w drugim.

Warsztaty obejmowały około 100 godzin regularnych zajęć, do tego dochodzą jeszcze mniej formalne aktywności, takie jak wycieczki, spotkania, lektura artykułów oraz projekcje video.

Kurs jest podzielony na trzy odrębne pod względem merytorycznym części.

  1. Wprowadzenie w formie szkolenia e-learningowego
  2. Zrównoważony rozwój lokalny – teoria i praktyka, połączony z realizacją dużego projektu praktycznego w partnerstwie z wybraną społecznością lokalną, na przykład w roku 2012 projekt dotyczył usług ekosystemów morskich i ich znaczenia dla rozwoju turystyki nadbałtyckiej i był realizowany w bliskiej współpracy z Instytutem Oceanologii PAN z Sopotu oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi; w roku 2013, projekt był poświęcony zrównoważonej gospodarce wodnej w Toruniu a rok później w Krakowie; w roku 2015 dotyczył gospodarki odpadami opakowaniowymi w Warszawie i w Krakowie.
  3. Zrównoważony biznes – teoria i praktyka, obejmujący drugi duży projekt praktyczny realizowany w kilkuosobowych grupach. Zadaniem uczestników była  w  analiza zagadnień związanych z wprowadzaniem zasad zrównoważonego rozwoju do świata biznesu.

Co to znaczy, że kurs był zielonym wydarzeniem?

Oznacza to, że staraliśmy się redukować negatywny wpływ na środowisko związany z kursem, poprzez m.in.: 

  • emisje związane z jego realizacją podlegały offsetowi (co roku finansowaliśmy sadzenie drzew);
  • wszystkie materiały szkoleniowe itp. produkowane były na materiałach pochodzących z recyklingu, jeśli to możliwe posiadających ekologiczne certyfikaty;
  • nie stosowaliśmy opakowań i produktów jednorazowych;
  • wyżywienie w trakcie Akademii było robione w miarę możliwości z lokalnych produktów oraz niewielkiej ilości produktów mięsnych;
  • w trakcie realizowanych projektów korzystaliśmy w miarę możliwości z komunikacji publicznej, do czego zachęcaliśmy również uczestników szkolenia.

Nasi partnerzy:

Przez 18 lat realizacji projektu co roku zapraszaliśmy do współpracy jedną społeczność lokalną oraz kilka firm. Przez te lata pracowaliśmy między innymi z Warszawą (2015), Krakowem (2015 i 2014), Poznaniem i Toruniem (2013), gminami Półwyspu Helskiego (2012), , Warszawą, Łodzią (2011), Zawoją (2009, 2010), wcześniej Alwernią, Czeladzią.

Wśród naszych partnerów biznesowych, na rzecz których uczestnicy pod okiem prowadzących realizowali projekty doradcze znalazły się m.in. takie firmy jak: IKEA, BP Polska, „Business Park Zawiła”, Philips Morris Polska, Hotel Sheraton Kraków, Bank Ochrony Środowiska, Danfoss, Dalkia Polska, Infosys, Cemex.

Zdjęcie uczestników kursu zorganizowanego w 2011 roku w Łodzi.

Uczestnicy Akademii letniej WZR w 2010 roku, w trakcie projektu lokalnego w Zawoi.

Uczestnicy na zakończenie Akademii Jesiennej WZR w 2015 roku.

Piramida zrównoważonego rozwoju, efekt projektu lokalnego w trakcie Akademii WZR w 2010 roku.

Uczestnicy Akademii WZR w 2012 roku w trakcie prezentacji raportu z projektu lokalnego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Spotkanie LAPNET w trakcie Akademii letniej WZR w 2013 roku.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt