Andrzej Raj

Jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doktorat z ekologii lasu uzyskał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1996 roku. Zawodowo związany – już prawie czterdzieści lat – z Karkonoskim Parkiem Narodowym, od sierpnia 2006 r. jako dyrektor KPN. Na rzecz ochrony przyrody w Polsce i na świecie działa jako ekspert Europejskiej Federacji Parków Narodowych (EUROPARC) w zakresie współpracy transgranicznej obszarów chronionych oraz jako członek Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Należy także do licznych towarzystw naukowych i ekologicznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i leśnictwa.