Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Program szkoleniowy Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne

Bezpłatny program szkoleniowy, który przygotowaliśmy we współpracy z Ecologic Institute, w ramach projektu Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu. Obecnie trwa druga i ostatnia edycja programu.

Jakie są elementy programu szkoleniowego?

Etap 1: szkolenie e-learningowe (2 marca – 12 kwietnia 2020)

Odbywa się online i stanowi przygotowanie do udziału w części stacjonarnej. Ma na celu:

  • zwiększenie świadomości uczestników w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy uczestników na temat różnych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) oraz narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach.

Etap 2: część stacjonarna, która obejmuje dwie ścieżki tematyczne do wyboru:

  • Szkolenie dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast (24 uczestników w grupie, 2 dni szkoleniowe),  w ramach pierwszej edycji programu uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach: w Warszawie,  28-29 listopada 2019 (patrz relacja z wydarzenia) i w Krakowie, 23-24 stycznia 2020 (patrz relacja z wydarzenia). W ramach drugiej edycji programu uczestnicy etapu 1 online zakwalifikowali się do udziału w dwudniowym szkoleniu w Gdyni w dniach 10-11 września 2020.
  • Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach (15 uczestników w grupie, 5 dni szkoleniowych), w ramach pierwszej edycji programu uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch warsztatach: 2-6 grudnia 2019 w Warszawie (patrz relacja  z wydarzenia) oraz 17-21 lutego 2020 w Krakowie (patrz relacja z wydarzenia). W ramach drugiej edycji programu uczestnicy etapu 1 e-learningowego zakwalifikowali się do udziału w pięciodniowych warsztatach w Gdyni w dniach 14-18 września 2020.

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny, w trakcie szkoleń stacjonarnych organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do drugiego etapu szkolenia zapraszamy tylko wybranych uczestników.

Do kogo skierowany jest ten program szkoleniowy?

Program przeznaczony jest dla urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu faktycznie zaangażowanych w zarządzanie zielenią, gospodarowanie wodami opadowymi i rozwój błękitno zielonej-infrastruktury w miastach.

Jaki jest zakres tematyczny szkoleń?

Szkolenie e-learningowe

Szkolenia składa się z trzech modułów:

Moduł 1. Błękitno zielona infrastruktura jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu – wprowadzenie.

Moduł 2. Dobór i projektowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Moduł 3. Polityki i zachęty wspierających wdrażanie NBS w miastach.

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu testowego. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania testowe, uzyskując wynik minimum 55%, oraz zrealizują minimum dwa zadania kursowe otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku.

Szkolenie dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem dokumentów i możliwościami uwzględniania w nich rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak instrumenty planistyczne i  finansowe, a także inne narzędzia wspierające.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do urzędników miejskich, odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie dokumentów strategicznych, programów operacyjnych i procedur służących wdrażaniu rozwiązań zrównoważonych w miastach.

Patrz:

Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz ich wykorzystania w odniesieniu do konkretnych problemów występujących w miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje o zasadach i parametrach stosowanych w tego typu projektach, a także przejdą przez proces projektowy oparty na konkretnym przykładzie z danego miasta.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do architektów krajobrazu, projektantów branży drogowej, inżynierii sanitarnej oraz architektów i urbanistów. Służy ono poszerzeniu wiedzy i warsztatu projektowego o rozwiązania oparte na przyrodzie, łączące w sobie aspekty techniczne i przyrodnicze. 

Patrz:

Kto będzie prowadził szkolenia?

Tomasz Bergier – trener szkolenia e-learningowego i prowadzący warsztaty projektowania NBS w miastach

Ilona Gosk – prowadząca szkolenia dot. narzędzi strategicznych wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast, trenerka szkolenia e-learningowego

Agnieszka Czachowska – architektka, trenerka współprowadząca oba szkolenia

Karolina Maliszewska – prowadząca szkolenie e-learningowe

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie