Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Program szkoleniowy Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne

Bezpłatny program szkoleniowy, który przygotowaliśmy we współpracy z Ecologic Institute, w ramach projektu Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu. Udział w szkoleniach umożliwił 410 uczestnikom zwiększenie swojej wiedzy z zakresu wdrażania NBS w polskich miastach.

Jakie były elementy programu szkoleniowego?

Etap 1: szkolenie e-learningowe (dwie edycje w 2019 i 2020 roku)

Odbyło się online i stanowiło przygotowanie do udziału w części stacjonarnej. Miało na celu:

  • zwiększenie świadomości uczestników w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy uczestników na temat różnych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) oraz narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach.

Etap 2: część stacjonarna, która objęła dwie ścieżki tematyczne do wyboru:

  • Szkolenie dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast, które łącznie ukończyły 64 osoby. Więcej na temat szkoleń i ich efektów można przeczytać na stronach im poświęconych: relacja ze szkolenia w Warszawie,  28-29 listopada 2019; relacja ze szkolenia w Krakowie, 23-24 stycznia 2020; relacja ze szkolenia w Gdyni, 10-11 września 2020.
  • Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach, w których łącznie wzięło udział 45 projektantów i projektantek z całej Polski. 5-dniowe warsztaty zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer, ZZM w Krakowie i UM Gdynia. W trakcie każdego z nich uczestnicy i uczestniczki wypracowali koncepcje zagospodarowania wód opadowych na wskazanych przez miasta problematycznych obszarach. Więcej można dowiedzieć się z relacji z poszczególnych warsztatów: relacja z warsztatów w Warszawie; relacja z warsztatów w Krakowie; relacja z warsztatów w Gdyni.

Do kogo skierowany był ten program szkoleniowy?

Program przeznaczony był dla urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu faktycznie zaangażowanych w zarządzanie zielenią, gospodarowanie wodami opadowymi i rozwój błękitno zielonej-infrastruktury w miastach.

Jaki był zakres tematyczny szkoleń?

Szkolenie e-learningowe

Szkolenia składało się z trzech modułów:

Moduł 1. Błękitno zielona infrastruktura jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu – wprowadzenie.

Moduł 2. Dobór i projektowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Moduł 3. Polityki i zachęty wspierających wdrażanie NBS w miastach.

Po zakończeniu szkolenia można było przystąpić do egzaminu testowego i uzyskać certyfikat.

Szkolenie dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z zakresem dokumentów i możliwościami uwzględniania w nich rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak instrumenty planistyczne i  finansowe, a także inne narzędzia wspierające.

Szkolenie było skierowane przede wszystkim do urzędników miejskich, odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie dokumentów strategicznych, programów operacyjnych i procedur służących wdrażaniu rozwiązań zrównoważonych w miastach.

Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach

Szkolenie objęło zagadnienia z zakresu projektowania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz ich wykorzystania w odniesieniu do konkretnych problemów występujących w miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskali informacje o zasadach i parametrach stosowanych w tego typu projektach, a także przeszli przez proces projektowy oparty na konkretnym przykładzie z danego miasta.

Szkolenie było skierowane przede wszystkim do architektów krajobrazu, projektantów branży drogowej, inżynierii sanitarnej oraz architektów i urbanistów. Służyło ono poszerzeniu wiedzy i warsztatu projektowego o rozwiązania oparte na przyrodzie, łączące w sobie aspekty techniczne i przyrodnicze.

Kto prowadził szkolenia?

Tomasz Bergier – trener szkolenia e-learningowego i prowadzący warsztaty projektowania NBS w miastach

Ilona Gosk – prowadząca szkolenia dot. narzędzi strategicznych wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast, trenerka szkolenia e-learningowego

Agnieszka Czachowska – architektka, trenerka współprowadząca oba szkolenia

Karolina Maliszewska – prowadząca szkolenie e-learningowe

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie