Karolina Maliszewska

Zarządza Fundacją Sendzimira i odpowiada za rozwój jej działalności. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, posiada też licencjat z zagospodarowania przestrzennego na Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier.

Obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja, błękitno-zielona infrastruktura, adaptacja do zmian klimatu.

Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowczyni Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej, Międzyuczelnianej Akademii Klimatu i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej, błękitno-zielonej infrastruktury, zarządzania zielenią miejską, adaptacji do zmian klimatu.

Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych.