Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Szkolenie Błękitno zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne (Gdynia 2020)

W dniach 10–11 września 2020 r. w Gdyni odbyła się trzecia i zarazem ostatnia edycja warsztatów dotyczących włączania błękitno-zielonej infrastruktury do polityk lokalnych. W szkoleniu wzięło udział 16 specjalistów z siedmiu miejscowości z całej Polski. Warsztaty stanowiły drugi etap programu szkoleniowego Climate NBS.

Poznane w czasie warsztatów europejskie dobre praktyki z zakresu formułowania dokumentów programujących rozwój, dokumentów planowania przestrzennego oraz różnych instrumentów i zapisów prawa lokalnego, promujących rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, były punktem wyjścia do dyskusji na temat rozwiązań możliwych do wdrożenia w Polce. Aby warsztatom nadać konkretny kontekst, przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni zaprezentowali działania, jakie miasto to prowadzi na rzecz adaptacji i mitygacji zmian klimatu, a uczestnicy opracowali rozwiązania uzupełniające dotychczasowe działania Gdyni. Opracowania te zaprezentowane zostały Michałowi Guciowi, Wiceprezydentowi Gdyni ds. innowacji, obejmowały cztery koncepcje:

  1. Aplikację promującą rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury wśród mieszkańców
  2. „Miej oko na oczko” – program promowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury wśród właścicieli działek położonych na terenach podmokłych
  3. „Zachowaj drzewa, to się opłaca!” – program ochrony drzew na parcelach prywatnych, wykorzystujący mechanizm ulg w podatkach
  4. „Park&Green” – koncepcja działań zmierzających do rozszczelnienia powierzchni parkingów poprzez wprowadzenie ulg w opłatach za utraconą retencję

Opis wypracowanych rozwiązań został przekazany władzom Gdyni.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Climate NBS Polska we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni.

Uczestnicy, uczestniczki i prowadzące warsztaty w Gdyni. Fot. Robert Kalak

Praca na forum w trakcie warsztatów w Gdyni. Fot. Fundacja Sendzimira

Podsumowanie pracy w grupach dot. narzędzi planowania przestrzennego. Fot. Fundacja Sendzimira

Praca w grupach na warsztatach w Gdyni. Fot. Fundacja Sendzimira

Było to ostatnie szkolenie realizowane w ramach projektu Climate NBS, obecnie nie mamy w planach realizacji szkoleń otwartych na ten temat, zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu, te i podobne szkolenia znajdują się w naszej ofercie współpracy.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski