Ilona Gosk

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ma blisko trzydzieści lat doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi i środowiskowymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym.

Współautorka publikacji z zakresu strategicznych rozwiązań wspierających rozwój błękitno-zielonej sieci, trenerka na szkoleniach i warsztatach oraz doradczyni w tym zakresie.

Przez sześć lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, dziewięć lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, cztery lata – dyrektorki Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Przez dwa lata była związana z Urzędem m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za integrowanie procesów planistycznych. Od 2018 roku w zarządzie Fundacji Sendzimira.