Przyroda w mieście. Rozwiązania (nr 4/2013)

Poradnik skierowany jest do praktyków zarządzania zielenią w mieście i stanowi kontynuację poradnika „Przyroda w mieście”. Omawia rozwiązania organizacyjne i techniczne, związane z utrzymywaniem przyrody w mieście, inspirujące przykłady metod pozyskiwania środków finansowych na zazielenianie miast z Polski i zagranicy. Dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących ochrony drzew, współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni, narzędzi wspierających efektywne zarządzanie zielenią miejską.

Nakład egzemplarzy drukowanych został wyczerpany.