Przyroda w mieście. Rozwiązania (nr 4/2013)

Poradnik skierowany jest do praktyków zarządzania zielenią w mieście i stanowi kontynuację poradnika „Przyroda w mieście”. Omawia rozwiązania organizacyjne i techniczne, związane z utrzymywaniem przyrody w mieście, inspirujące przykłady metod pozyskiwania środków finansowych na zazielenianie miast z Polski i zagranicy. Dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących ochrony drzew, współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni, narzędzi wspierających efektywne zarządzanie zielenią miejską.

Nakład egzemplarzy drukowanych został wyczerpany.

Poniżej można zapoznać się z poszczególnymi rozdziałami publikacji:

Słowo wstępne – dr Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp

Rozwiązania techniczne

 1. Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym Monika Ziemiańska, Marzena Suchocka
 2. Nasadzenia zastępcze drzew w miastach – główne problemy z decyzjami administracyjnymi – Jan Łukaszkiewicz
 3. Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast – Marzena Suchocka
 4. Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa – Edyta Rosłon-Szeryńska
 5. Ochrona drzew na placu budowy – Monika Ziemiańska, Marzena Suchocka

Rozwiązania organizacyjne

 1. Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu – Kasper Jakubowski
 2. Innowacyjne metody wspierania tworzenia zielonej infrastruktury w miastach: współpraca władz lokalnych z inwestorami i właścicielami budynków – Aleksandra Kaźmierczak
 3. Systemy informacji geograficznej w partycypacyjnym zarządzaniu przyrodą w mieście – Michał Czepkiewicz
 4. Równoważenie rozwoju urbanistycznego z ochroną bioróżnorodności na miejskich terenach niezagospodarowanych – sieć dróg kolejowych w Monachium – Rieke Hansen
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście – Agata Burlińska
 6. Błękitne aspekty zielonej infrastruktury – Iwona Wagner, Kinga Krauze, Maciej Zalewski
 7. Dobre praktyki pozyskiwania środków finansowych na zarządzanie przyrodą w miastach