Naukowe | Zielona infrastruktura » INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Spotkanie Metropolitalnej Grupy Działania

27 lutego zorganizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska  kolejne spotkanie Metropolitalnej Grupy Działania. Grupa powstała w ramach projektu INTERLACE i zrzesza przedstawicieli Krakowa oraz 14 sąsiadujących gmin. Naszym celem było opracowywanie rozwiązań wspierających odnowę i wzmacnianie terenów cennych przyrodniczo.

Więcej informacji o inauguracji MGD znajdziesz tutaj.

Karolina Baron omawia zeszłoroczną konferencję Cities Talk Nature Europe: Nature, Places, People, fot. Agata Czaplarska

Cities Talk Nature Europe: Nature, Places, People

Spotkanie rozpoczęły przedstawicielki zespołu ds. Środowiska i Przestrzeni Metropolii Krakowskiej Agnieszka Arabas oraz Karolina Baron witając gości i podsumowując wrześniową konferencję Cities Talk Nature Europe: Nature, Places, People, w której brały  też udział osoby z MGD. Podczas Cities Talk Nature Europe poruszaliśmy tematy: partycypacji społecznej, dobrych praktyk rozwiązań opartych na przyrodzie zebranych w Urban Governance AtlasStandardów utrzymania terenów zieleni w mieście oraz strategicznego planowania błękitno-zielonej infrastruktury. Szczególnie pozytywnie uczestniczki wspominały metodę priorytetyzowania zagadnień za pomocą fasolek, wykorzystaną podczas warsztatu Johannesa Langemeyer oraz Svei Busse z Universitat Autònoma de Barcelona. Przeczytaj naszą relację z wydarzenia: Cities Talk Nature Europe.

Prezentacja Tomasza Bergiera, fot. Agata Czaplarska

Partycypacja w tworzeniu rozwiązań opartych na przyrodzie

“Powiedz mi, a zapomnę pokaż mi, a zapamiętam pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – takimi słowami Konfucjusza Tomasz Bergier z Fundacji Sendzimira rozpoczął prezentację przykładów zaangażowania mieszkańców w tworzenie NBS. Następnie pokazał Ścieżkę edukacyjną w Dolinie Służewieckiej i towarzyszący jej cykl warsztatów o adaptacji do zmiany klimatu Spotkania z klimatem. To dobry przykład edukacji połączonej z zabawą, która okazała się sukcesem i spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Inne działanie Fundacji, które kieruje się podobną zasadą to warsztaty tworzenia ogrodów deszczowych. Angażujemy mieszkańców w nasze projekty, razem planujemy, kopiemy, sadzimy i zachęcamy dzieci i dorosłych do edukacji poprzez działanie. Dzięki temu mieszkańcy czują się odpowiedzialni za przestrzeń, którą tworzą. Partycypacja buduje poczucie sprawczości i współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. “Chociaż dostarczanie gotowych, eksperckich rozwiązań może wydawać się mniej czasochłonne niż wieloetapowa partycypacja, to w dłuższej perspektywie brak zaangażowania mieszkańców nie przynosi zamierzonych efektów” – podsumował swoje wystąpienie Tomasz Bergier.

Gra terenowa – włączenie młodzieży w rozmowy o przyrodzie

Natalia Sierpińska ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w trakcie warsztatu wypracowała z uczestnikami i uczestniczkami trasę gry terenowej dla młodzieży. Będzie ona prowadzić uczestników śladami NBS na terenie Metropolii Krakowskiej z wykorzystaniem aplikacji internetowej, z dobrymi praktykami i angażującymi zadaniami. Wśród propozycji miejsc do ujęcia na mapie znalazły się m.in.: Park i Błonia Skawińskie, Żabie Doły i Dolina Prądnika, Las w Zabierzowie, Las Bronaczowa, Błonia Niepołomickie. Podczas warsztatu padł również pomysł stworzenia kilku tras różnej długości np. krótkiej pieszej oraz dłuższej rowerowej; uczestnikom i uczestniczkom bardzo spodobał się pomysł wytyczenia trasy przez całą Metropolię. Jedna z uczestniczek zaproponowała również stworzenie mapy rozwiązań opartych na przyrodzie całej Metropolii i możliwości indywidualnego tworzenia tras przez użytkowników.

Warsztaty dotyczące gry terenowej, fot. Agata Czaplarska

Minecraft w wybranej szkole SMK

Uczestnicy spotkania po raz pierwszy usłyszeli o konkursie „Minecraft – zbudujmy razem zieloną Metropolię Krakowską”, w którym uczniowie szkół podstawowych będą rywalizowali o udział w warsztatach komputerowych. Do 30 marca 2023 gminy, we współpracy ze szkołami podstawowymi, mają nadesłać propozycję lokalizacji, która zostanie przeniesiona do świata Minecraft. Praca warsztatowa zakłada trzy etapy:

  1. Wizję lokalną (obserwację wybranego terenu).
  2. Krótki wstęp merytoryczny (wprowadzenie w tematykę błękitno-zielonej infrastruktury).
  3. Zazielenianie wybranej lokalizacji w grze Minecraft.

Konkurs ma na celu edukację młodzieży na temat rozwiązań opartych na przyrodzie i obudzenie w nich potrzeby zaangażowania. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Uczestnicy podkreślali, że warto byłoby znaleźć teren, który w przyszłości można byłoby zmienić i wprowadzić pomysły dzieci w życie. Uznali, że ważne jest pokazanie młodzieży możliwości pozyskania środków na realizację ich wizji m.in. z budżetu partycypacyjnego, crowdfundingu, czy Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Kolejne spotkania w ramach projektu INTERLACE

Jeszcze w tym roku planujemy:

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie