Naukowe | Zielona infrastruktura

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, stawia sobie za cel wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt stwarza wiele mechanizmów wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym.

Pełna nazwa projektu to: INTERLACE: INTERnational cooperation to restore and connect urban environments in Latin AmeriCa and Europe

W skład konsorcjum projektu, którego koordynatorem jest Ecologic Institute z Berlina, wchodzi kilkanaście instytucji naukowych, firm i organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Sendzimira. Kluczową rolę w projekcie pełni sześć partnerskich aglomeracji, wśród których jest również Metropolia Krakowska. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu badań i innowacji H2020 w ramach umowy nr 869324. Okres jego realizacji to wrzesień 2020 do sierpnia 2024.

Projekt jest podzielony na następujące pakiety robocze:

WP1. Podstawy dla partycypacyjnej współpracy (Foundations for Inclusive Collaboration)

WP2. Metody zarządzania i ochrony zielonej infrastruktury w miastach (Governing restorative NBS in cities)

WP3. Narzędzia oceny skuteczności stosowania zielonej infrastruktury (Tools for the assessment of restorative NBS)

WP4. Wymiana doświadczeń między miastami dzięki sieci miejskiej CNA (City-to-city exchange through multilevel city network accelerators)

WP5. Centrum innowacji i wsparcia INTERLACE (INTERLACE Hub for Innovation and Outreach)

Ze strony Fundacji Sendzimira koordynatorem naukowym projektu jest dr hab. inż. Tomasz Bergier.

Więcej informacji o projekcie i uczestniczących w nim miastach można znaleźć na stronie projektu INTERLACE.

Zapraszamy też do przeczytania relacji z pierwszego zjazdu konsorcjum projektowego – wizyty studyjnej w Kostaryce.

Podmioty wchodzące w skład konsorcjum projektowego:

Yepez Salmon Asociados, YES Innovation, Ecuador
Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples, The European Secretariat (Climate Alliance)
Asociación de Desarrollo Salitrillos, Concepción (CBIMA), Costa Rica
Granollers, Spain
World Wide Fund For Nature, Colombia (WWF, Colombia), Colombia

Projekt INTERLACE uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 887396.
Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt