Naukowe | Zielona infrastruktura » INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Międzynarodowa konferencja w Krakowie: Cities Talk Nature Europe

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Zarezerwuj termin! Rejestracja uczestników z Polski rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r.

Obszary miejskie są pod presją: zmiana klimatu, zanieczyszczenie i nadmierna urbanizacja zagrażają jakości życia ludzi oraz bioróżnorodności. Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) do rewitalizacji zdegradowanych ekosystemów miejskich, może pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom. Konferencja ma na celu pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń w obszarze wdrażania rozwiązań NBS. Adresowana jest do przedstawicieli miast i sieci miejskich z całej Europy.

Dołącz do nas w Krakowie 21 i 22 września 2022 r., aby dyskutować i dzielić się dobrymi praktykami w trzech blokach tematycznych:

  • Natura: Jak tworzyć nowe tereny zieleni i odbudowywać zdegradowane ekosystemy?
  • Przestrzeń: Jak pielęgnować dialog między społecznościami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi oraz administracją?
  • Ludzie: Jak wzmocnić więź między ludźmi w miastach – zarówno między różnymi grupami interesu jak również z naturalnym środowiskiem?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas sesji plenarnych i warsztatów grupowych 21 września 2022 r. Drugiego dnia konferencji odbędą się wyjazdy terenowe do szeregu lokalizacji na terenie Krakowa i Metropolii Krakowskiej, w których wdróżone zostały rozwiązania NBS.

Wpisz datę konferencji do swojego kalendarza i… do zobaczenia w Krakowie!

Więcej na: https://Interlace-hub.com/cities-talk-nature-europe-nature-places-people

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Treść | Menu | Przyciski