Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Zespoły i ich osiągnięcia (ścieżka BZI) – Zielony Lider 2021

W ścieżce dotyczącej rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury realizowanej w ramach programu Zielony Lider 2021 wzięło udział pięć zespołów. Cztery z nich postanowiły zwieńczyć udział w programie wspólną wizytą studyjną w Berlinie, o której możecie przeczytać tutaj.

Zamość – modelowe rozwiązania BZI dla osiedli

Katarzyna Fornal-Urbańczyk, Inspektorka w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, Agnieszka Klimczuk, Radna Miasta Zamość i Prezeska Zarządu Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie oraz Łukasz Machałek, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta, pracowali nad rozwiązaniami dla problemów suszy i zastoisk wodnych na terenie osiedli mieszkaniowych. Ich zamierzeniem było wypracowanie modelowych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane na wszystkich terenach osiedlowych borykających się z podobnymi problemami.

W trakcie programu zespół opracował projekt, który w 2022 roku ma zostać wdrożony jako modelowa koncepcja  zagospodarowania terenu osiedla z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury. Osiedle będzie miejscem edukacji i będzie stanowić wzór do wykorzystania podobnych rozwiązań na innych terenach. To istotny krok w kierunku adaptacji miasta do zmian klimatu. W wypracowaniu koncepcji i przygotowaniu jej skutecznej komunikacji na pewno pomogła wizyta studyjne w Berlinie.

Modelowe koncepcje, które będziemy wdrażać na jednym z osiedli, związane z błękitno-zieloną infrastrukturą, budzą zainteresowanie. Organizatorki jednego z projektów z budżetu partycypacyjnego dot.budowy placu zabaw, chcą wdrożyć niektóre z elementów BZI, w tym ogrodu deszczowego, w swojej lokalizacji. – dzieli się pierwszymi efektami projektu Katarzyna Fornal-Urbańczyk.

Obejrzyj jak liderka zespołu opowiada o efektach udziału w programie!

Zamość nie od dziś współpracuje z nami przy różnych projektach, w 2020 roku zrealizowaliśmy razem ogrody deszczowe.


Opole Lubelskie – poziom wiedzy i umiejętności w zakresie adaptacji zmian klimatu

Agata Domżał, kierowniczka biura LGD Owocowy Szlak, Gabriela Teresińska-Pruchniak, radna powiatu opolskiego, przedsiębiorczyni i prezeska StowarzyszeniaInicjatyw i Rozwoju Persona oraz Małgorzata Troczyńska animatorka społeczna i pracowniczka LOO PCK i Fundacji Mam Moc, postawiły sobie za cel zmianę podejścia różnych grup interesariuszy w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w mieście. Postawiły na poznanie i rozpowszechnienie skutecznych rozwiązań służących zwiększeniu retencji wód opadowych, które przygotują miasta na zmiany klimatu. Za istotne uznały zwiększenie dialogu i współpracy między interesariuszami oraz edukację zarówno mieszkańców jak i władz lokalnych.

Udział w programie zmienił sposób działania całego zespołu – „wszył” myślenie o ochronie środowiska do wielu różnych projektów organizacji. Dodatkowo uczestniczki opracowały projekt edukacyjny skierowany do szkół, który ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzia adaptacji miasta do zmian klimatu i aktywizację społeczności szkolnych do realizacji konkretnych działań na rzecz środowiska. Najlepsze wypracowane przedsięwzięcie otrzyma w nagrodę koncepcję zagospodarowania terenu wokół szkoły z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury. W opracowanie projektu zaangażowały przedstawicieli lokalnej społeczności, przeprowadziły konsultacje, tak by jego realizacja była jak najlepiej dopasowana do potrzeb odbiorców.

Dzięki inspiracji Zielonego Lidera zaczęłyśmy po prostu myśleć ekologicznie w każdym aspekcie – i prywatnym, ale przede wszystkim zawodowym. Jeśli chcesz naprawdę coś zrozumieć, spróbuj to zmienić – to hasło przyświeca nam cały czas. Początek jest w nas, jeśli chcemy uczestniczyć w przemianach, coś zrobić, trzeba zacząć od siebie. Clue wszystkiego to sposób myślenia i codzienne działania. Metoda małych kroków, gotowe realizacje wprowadzone w życie dzięki pomysłom zebranym w programie. – podsumowuje Agata Domżał.


Starogard Gdański – wzrost świadomości roli BZI w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Anna Lembicz i Marta Saj, członkinie zarządu Stowarzyszenia Starogard2030 i Kamila Kwidzińska pracowniczka Urzędu Miasta, przystąpiły do programu, by dowiedzieć się, jak zachęcić mieszkańców i władze lokalne do wdrażania rozwiązań sprzyjających retencji wody opadowej i jej wykorzystaniu. Miały w planach wypracowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców, wpływającej na wzrost świadomości roli retencji i zieleni w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

Uczestniczki otrzymały od ekspertów Zielonego Lidera konkretne wsparcie merytoryczne. Można zdobyć dużo wiedzy technicznej do wprowadzania konkretnych rozwiązań. Każdy wie, że można zrobić ogród deszczowy, ale już dokładnie w jaki sposób do tego podejść, czy nawet takie doradztwo jak to zrobić, że trzeba sprawdzić jakość wody, jakiego kruszywa użyć. To takie drobne rzeczy, a w ścieżce o infrastrukturze błękitno-zielonej zwrócono na to dużą uwagę. – mówi Anna Lembicz. 

Wypracowania koncepcja zagospodarowania obszaru na terenie jednego z osiedli zyskała już aprobatę władz samorządowych.  Zaproponowane działania przybliżą miasto do osiągnięcia celów określonych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.


Świdwin – ograniczenie podtopień centrum miasta

Burmistrz Piotr Feliński, Beata Staszyńska z Zakładu Usług Komunalnych oraz Agnieszka Szczupacka z  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podjęły się pracy nad ograniczeniem podtopień centrum miasta w czasie nawałnic.

Wsparcie eksperckie pomogło uczestnikom wypracować podejście do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w mieście w oparciu o system rozproszonych rozwiązań retencyjnych. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne oraz wypracowanie narzędzi wspierających indywidualnych zarządców terenu, w zakresie gospodarki wodami opadowymi.


Łomianki – odtworzenie lokalnego cieku wodnego

Kierowniczka Referatu Funduszy Zewnętrznych Aleksandra Jankowska, Sekretarz Gminy Łomianki Artur Gajowniczek i Agnieszka Gawron-Smater, Radna pracowali w programie nad wyzwaniem programem rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej.

W ramach programu zespół nawiązał współpracę z Urzędem Miasta Łodzi oraz ERCE PAN, co pozwoliło na organizację wizyty studyjnej w Łodzi. Celem wizyty było omówienie procesu rewitalizacji obiektów wodnych na terenie miasta.

Łomianki juz od jakiegoś czasu aktywnie korzysta ze szkoleń i wsparcia Fundacji Sendzimira, brały udział m.in. w projekcie Climate NBSWspólna Przestrzeń.

Na zakończenie programu liderka zespołu Aleksanda Jankowska została laureatką naszego konkurs na “bilet na studia”  podyplomowe MBA pt. Zarządzanie polityką klimatyczną i energetycznąCollegium Civitas.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie