Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Zespoły i ich osiągnięcia (ścieżka ochrona powietrza) – Zielony Lider 2021

W ścieżce dotyczącej ochrony powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w ramach Zielonego Lidera 2021 wzięły udział 4 zespoły z całej Polski. Każdy z nich zidentyfikował ważne lokalne wyzwanie, którego rozwiązaniem zajął się w trakcie programu. Szkolenia, doradztwo, wymiana doświadczeń i wizyty studyjne pozwoliły na wypracowanie innowacyjnych projektów. Przeczytajcie o osiągnięciach naszych absolwentów!

Drzewica – ograniczanie emisji

Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski, Mariusz Skrętowski z Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji oraz Beata Wołonkiewicz, Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych przystąpili do programu z wyzwaniem związanym z poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i ich gotowością na wymianę źródeł ciepła na bardziej nowoczesne.

W efekcie gmina pozyskała ponad milion złotych na instalacje fotowoltaiczne w placówkach oświatowych. Uczestnicy i uczestniczki doprowadzili do rozwinięcia kampanii proekologicznej i dialogu z mieszkańcami na tematy dotyczące ochrony klimatu. Zmiany nastąpiły także w urzędzie – zastąpiono wodę butelkowaną na filtrowaną, podjęto działania na rzecz ograniczenia użycia plastiku oraz energii elektrycznej.


Kłodzka Wstęga Sudetów

Sylwia Mielczarek, prezeska Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy organizacji Kazimierz Szkudlarek i Agnieszka Rygielska postanowili zająć się wyznaniem związanym z przeciwdziałanie rosnącemu ubóstwu energetycznemu w regionie poprzez opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii na Ziemi Kłodzkiej.

Udział w programie pozwolił uczestnikom i uczestniczkom na pogłębioną diagnozę wyzwań. Dodatkowo powstała koncepcja interaktywnej mapy wyłączeń fotowoltaiki, czyli nowoczesnego narzędzia do budowania świadomości zagadnienia i zwiększenia zainteresowania mieszkańców OZE. Ważnym doświadczeniem dla zespołu był udział w wizycie studyjnej w Belgii, w trakcie której uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Warto przeczytać relację z wyjazdu.

Wiedzę i doświadczenie zebrane w programie zespół wykorzysta w projekcie finansowanym z funduszy EOG.


Zakopane – dostępna geotermia

Jola Sitarz-Wójcicka z Zakopiańskiego Alarmu Smogowego, Tomasz Filar, zastępca burmistrza Miasta Zakopane, Władysław Bętkowski przewodnik tatrzański oraz Krzysztof Topór-Huciański, ekodoradca w Urzędzie Miasta zmierzyli się z problemem niewystarczającego tempa wymiany starych kotłów na paliwa stałe oraz podłączania nieruchomości do geotermii. Chcieli przyjrzeć się jak zmniejszyć koszty podłączeń do geotermii i upowszechnić tego sposób pozyskiwania ciepła, żeby ograniczyć poziom emisji pyłów i gazów cieplarnianych w mieście.

Zespół liderski przyszedł do programu z konkretnym projektem. W trakcie prac doprecyzował kierunek swoich działań, postanawiając skupić się na przyłączach do geotermii. Efektem udziału w projekcie jest ponowne zainteresowanie władz Zakopanego poszerzaniem sieci geotermii oraz zgoda na przeprowadzenie badań, które ułatwią aplikowanie o dofinansowanie geotermii ze środków zewnętrznych.

Posłuchaj jak Jola Sitarz-Wójcicka i Tomasz Filar opowiadają o swoich doświadczeniach i planach na przyszłość!


Ełk – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz, Aneta Hołownia, Kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska i Energii oraz Cezary Winkler, Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta zgłosili się do programu z zamiarem zajmowania się słabą jakością powietrza w Ełku, spowodowana głównie niską emisją. Jednak w trakcie warsztatów odeszli od głównego tematu ścieżki i postanowili popracować nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Dołączenie do programu Zielony Lider przede wszystkim zintensyfikowało prace oraz urealniło harmonogram działań nad MPA i doprowadziło do przyjęcia uchwały intencyjnej. Jednak działania uczestników skoncentrowały się też na innych przedsięwzięciach. Podjęliśmy szereg działań, aby nasz urząd był bardziej zrównoważony. Weszło w życie zarządzenie dot. wyeliminowania przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w urzędzie, szkołach, instytucjach kultury czy miejskich spółkach. Postawiliśmy nacisk na promocję picia “ełckiej kranówki”. Zorganizowaliśmy także kampanię edukacyjną “Śmieci oddajesz-drzewko dostajesz” – opowiada Tomasz Andrukiewicz.  Likwidacja dwóch miejsc parkingowych pozwoliła na ustawienie tam stojaka na rowery, a wypracowane zachęty do używania roweru, jako środka transportu, mają promować taki sposób poruszania się wśród urzędników. Minimalizacji wydruków towarzyszyło usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wprowadzenie ekologicznego papieru.


 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie