Partycypacja

Licz na zieleń – partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Raport Świeże spojrzenie na zieleń. Geoankiety – nowe źródło informacji o mieście podsumowujący rezultaty projektu zawiera wyniki badań i opis głównych efektów projektu.

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Aby to zmienić, potrzeba współpracy opartej na dialogu pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej.

W ramach projektu opracowaliśmy autorską innowacyjną platformę Licz na zieleń we współpracy z partnerem projektu z Helsinek, w oparciu o technologię softGIS. Platforma zostałą wykorzystana do prowadzenia badań percepcji przyrody w miastach partnerskich projektu. Do udziału w badaniach została również wykorzystana aplikacja na urządzenia mobilne. Platforma została zamknięta w 2017 roku.

Waznym wydarzeniem w ramach projektu była wizyta studyjna przedstawicieli polskich samorządów miejskich w Helsinkach.

O działaniach projektu można dowiedzieć się więcej z prospektuprezentacji.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokość współfinansowania: 192299,33 CHF. Szczegółowe informacje na temat współfinansowania znajdują się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

                             

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt