Broszury instruktażowe dot. zwiększania retencji krajobrazowej

Ogrody deszczowe w pojemnikach
PDF
Ogrody deszczowe w gruncie
PDF
Metody zwiększania retencji wody deszczowej
PDF
Infiltracyjna niecka retencyjna
PDF
Naturalistyczne stawy retencyjne
PDF
Roślinne wyspy filtracyjne
PDF

Istnieje szereg metod służących zwiększaniu retencji krajobrazowej na terenach zurbanizowanych. W ramach naszych projektów przygotowaliśmy kilka broszur, które wyjaśniają jak wykonać różne typy ogrodów deszczowych (w pojemniku i w gruncie), niecki retencyjne, naturalistyczne stawy, przepuszczalne powierzchnie itp. Ich wykonanie, posługując się zmieszczonymi instrukcjami, nie powinno nastręczyć trudności nawet osobom niewprawionym w budowaniu własnoręcznych konstrukcji budowlanych czy nieznającym się na ogrodnictwie.

Jeżeli interesują Cię metody zwiększania retencji na terenach wiejskich to skorzystaj z tej broszury, którą opracowaliśmy dla gminy Stawiguda.

Zamieszczone broszury zostały przygotowane w oparciu o doświadczenia Fundacji Sendzimira w tworzeniu tego rodzaju obiektów błękitno-zielonej infrastruktury.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do obejrzenia filmowych relacji z warsztatów tworzenia ogrodu deszczowegoroślinnych wysepek filtracyjnych oraz filmów instruktażowych.