Prospekt projektu Licz na zieleń

Materiał informacyjny o projekcie Licz na zieleń, graficznie przedstawiający działania i cele projektu.