Partycypacja | Zielona infrastruktura

EkoMarki – obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek od czerwca 2015 roku do końca 2016 roku realizowała projekt EkoMarki – obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska.

W ramach inicjatyw, przeprowadzone zostały m. in. sprzątanie lasów, oczyszczanie zbiorników wodnych z nagromadzonych śmieci, zakładanie ogrodów deszczowych, monitoring pomników przyrody. Dzięki realizacji projektu EkoMarki zwiększymy świadomość i odpowiedzialność mieszkańców za miejsce, w którym mieszkają. Projekt EkoMarki  miał na celu wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mieszkańcy Marek wspólnie ustalili, które miejsca najbardziej potrzebują zmian na lepsze, czego najbardziej brakuje oraz co najbardziej przeszkadza w Markach. Tak powstało 16 inicjatyw lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie sprzątali i zmieniali Marki na jeszcze bardziej zielone i eko!

Realizowane inicjatywy w ramach projektu

 1. SOS dla Kruczka – Powstrzymanie dewastacji lasów wokół Jeziora Kruczek, w tym przede wszystkim wydm, które podlegają niszczeniu poprzez jazdę po tym terenie samochodami, motocyklami i quadami, rozjeżdżanych leśnych ścieżek i linii brzegowej jeziora oraz przeciwdziałanie tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci. W ramach inicjatywy zaprojektowano tablice (16 szt) o charakterze ostrzegawczym i prewencyjnym. Tablice informują o zakazach śmiecenia, niszczenia przyrody w lesie, wskazują jakie sankcje grożą za łamanie wymienionych wyżej przepisów oraz zawierają informacje (telefony) jakie instytucje należy powiadomić i w jaki sposób zgłaszać przypadki dewastacji terenów leśnych, tak by umożliwić mieszkańcom działania kontrolne.
 2. Sponsoring dla skrzydlatych – akcja zakładania budek dla ptaków i nietoperzy w celu zwiększenia liczby potencjalnych miejsc lęgowych i gniazdowych tych zwierząt. Odbyły się warsztaty, na których mieszkańcy Marek dowiedzieli się jak prawidłowo konstruować oraz gdzie montować budki dla ptaków i nietoperzy. Podczas warsztatów wspólnie złożyliśmy ponad 120 budek, które zostały rozwieszone na terenie lasu wokół Jeziora Kruczek.
 3. Monitoring pomników przyrody w Gminie Miasto Marki – akcja inwentaryzacji pomników przyrody w gminie przeprowadzona przez uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach której powstanie mapa on-line. Wolontariusze z gimnazjum no 1 i nr 2 w Markach, wraz z historykiem – Panem Zbyszkiem Paciorkiem oraz dendrolożką – dr inż. Marzeną Suchocką, odszukali lokalizację poszczególnych pomników przyrody na terenie Marek. Grupa przeprowadziła inwentaryzację 14 wybranych pomników przyrody (w tym dokumentację fotograficzną, oznaczenie pomników na mapie oraz opis gatunków i stanu drzew stanowiących poszczególne pomniki przyrody). Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym stanu dendrologicznego pomników przyrody w Mieście Marki.
 4. Monitoring przyrodniczy rzeki Długiej – akcja inwentaryzacji przyrodniczej i waloryzacji krajobrazowej okolic rzeki Długiej, w czasie której uczniowie szkół gimnazjalnych z Marek przygotują interaktywną mapę przyrody tej okolicy. W efekcie powstał raport, który został przekazany do wydziałów ochrony środowiska gmin, na których terenie znajduje się rzeka Długa, w celu wykorzystania do ochrony i poprawy jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
 5. Nasz las – nasze życie – społeczna akcja sprzątania lasu.
 6. Przywracamy mieszkańcom Jezioro Czarne – społeczna akcja sprzątania okolic zbiornika wodnego.
 7. Skwer bł. Bronisława Markiewicza – zielony zakątek w centrum miasta – w ramach akcji mieszkańcy Marek pod okiem architekta krajobrazu najpierw zaprojektowali a później posadzili zróżnicowane rośliny rodzime na terenie skweru. Oprócz zaplanowanych nasadzeń, wg stworzonego projektu, mieszkańcy uporządkowali teren. Na tyłach Skweru posadzono również szpaler krzewów, które mają chronić teren przed rozjeżdżaniem parkującymi na trawie samochodami.
 8. Bocianie gniazdo – BOCIEKocham – stworzenie potencjalnego miejsca gniazdowania bociana białego poprzez postawienie dwóch platform na gniazda. Inicjatywa miała na celu ochronę bociana białego, na dwóch obszarach, na których regularnie pojawiają się bociany przylatujące na żer.
 9. Ścieżka przyrodnicza w „Dębowym lesie” – społeczna akcja sprzątania terenu leśnego w okolicy osiedla oraz zapewnienie ptakom potencjalnych miejsc lęgowych przez wywieszenie budek lęgowych.
 10. Rekultywacja okolic placu zabaw za Kwitnącym Osiedlem – uprzątnięcie terenu w okolicy osiedla i postawienie koszy na odpady, a także posadzenie na tym terenie drzew (patrz zdjęcia).
 11. Zmniejszenie antropopresji roślinności poprzez utrwalenie istniejących ścieżek w Dębowym Lesie – zmniejszenie antropopresji ścieżek w lesie. W ramach inicjatywy, razem z autorem inicjatywy zostały wybrane miejsca w Dębowym Lesie, które są najbardziej narażone na wydeptywanie. Miejsca te skoncentrowane były głównie przy rozstawionych w lesie ławkach. Ustawiono małe drewniane płotki zabezpieczające przyrodę.
 12. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających – zakup i montaż w terenie w okolicy jednego z osiedli w Markach budek i domków dla owadów zapylających (pszczół, błonkówek).
 13. Ogród deszczowy – zaprojektowanie i budowa dwóch ogrodów deszczowych na terenie zespołu szkół nr 2 w Markach (patrz zdjęcia).
 14. Zagospodarowanie i pielęgnacja zbiornika Meksyk – zbudowanie pomostu w celu ograniczenia zadeptywania szuwarów przez mieszkańców Marek.
 15. Rewitalizacja siedliska herpetofauny w rejonie zbiorników Konne – oczyszczenie zbiorników Konne z odpadów zalegających na ich dnie.
 16. Odtworzenie warstwy krzewów w parku Dziesięciu Powieszonych – przywrócenie siedlisk niewielkich ptaków wróblowatych.

Na poniższej mapie znajdziecie wszystkie inicjatywy zrealizowane w ramach projektu „EkoMarki”:
 

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski