Filmy z projektu Licz na zieleń

Filmy zawierają relacje z wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu Licz na zieleń.

Licz na zieleń w Twojej szkole zawiera relację z zazieleniania dwóch szkolnych podwórek przez uczniów i nauczycieli.

Strategicznie o zieleni. Strategia i zaangażowanie społeczne to dwa, sprawdzone przez Helsinki sposoby na to, aby w miastach było więcej zieleni. Film jest relacją z wizyty studyjnej w Helsinkach, którą Fundacja Sendzimira zorganizowała dla instytucji miejskiej z Krakowa, Łodzi i Poznania w dn. 18 – 21.05.2014.

Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce to relacja z konferencji, która odbyła się 10.09.2014 w Warszawie, jako podsumowanie projektu „Licz na zieleń”.