Raport podsumowujący projekt Licz na zieleń

W załączonym pliku znajduje się raport z projektu, wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem platformy SoftGIS Licz na zieleń w formie map z zaznaczeniami oraz danych do dalszych analiz można znaleźć na stronie projektu uslugiekosystemow.pl (linki znajdują się poniżej).

Raport opracowała Renata Putkowska – przy wsparciu całego zespołu Fundacji Sendzimira – na podstawie analiz przygotowanych przez: Michała Czepkiewicza, dr Agatę Pietrzyk-Kaszyńską oraz dr hab. Jakuba Konenberga.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działania projektu, szczególnie: Radzie Projektu (dr Agacie Gójskiej, prof. Piotrowi Jankowskiemu, dyr. Pawłowi Lisickiemu, dr Tomaszowi Jeleńskiemu); Stowarzyszeniu posŁódź; Centrum Promocji Ekorozwoju; firmie Recoded, osobom wspierającym realizację projektu na różnych jego etapach – Annie Pakowskiej, dr Jackowi Zatońskiemu, Beacie Sochackiej, Monice Domanowskiej i Kołu Naukowemu Arboris z Politechniki Krakowskiej oraz wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom z Krakowa, Łodzi i Poznania.

Dane pozyskane w ramach projektu Licz na zieleń by Fundacja Sendzmira is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Zastanawiasz się, które dzielnice i osiedla są najbardziej „zielone”?

Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach – Poznań

Ocena zieleni w poszczególnych dzielnicach – Kraków

Ocena zieleni na poszczególnych osiedlach – Łódź

Chcesz wiedzieć, którędy przebiegają najbardziej „zielone” trasy?

Trasy w otoczeniu zieleni – Poznań

Trasy w otoczeniu zieleni – Kraków

Trasy w otoczeniu zieleni – Łódź

Gdzie potrzeba „zielonej” interwencji?

Miejsca, w których brakuje zieleni – Poznań

Miejsca, w których brakuje zieleni – Kraków

Miejsca, w których brakuje zieleni – Łódź

Dane z zebranych geoankiet w formatach pozwalających na analizę GIS (z września 2014 roku):

Kraków

Łódź

Poznań

Nim skorzystać z danych – przeczytaj tę informację

Treść | Menu | Przyciski