Dr hab. Jakub Kronenberg

Ekonomista, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Naukowo zajmuje się badaniem związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej.

Jego książkę „Ecological economics and industrial ecology” wydało w 2007 roku wydawnictwo Routledge. Redaktor naukowy książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, pracując we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie. Trener i wykładowca Akademii Letniej Fundacji Sendzimira od 2002 roku oraz licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje. www.economics-of-sustainability.com/jk

Treść | Menu | Przyciski