Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Trzecie warsztaty co-design na temat Parku Rzecznego Drwinka

14 września miały miejsce trzecie, ostatnie warsztaty co-design w ramach projektu CLEARING HOUSE. Celem spotkania była dyskusja nad istotnością oraz metodami badań terenów zieleni. Tak jak poprzednie spotkanie, to również dotyczyło parków rzecznych. Tym razem jednak skupiliśmy się na postrzeganiu Parku Rzecznego Drwinki przez mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek miejskich, spółek miejskich, organizacji pozarządowych oraz pracownicy naukowi uniwersytetów.

ludzie na warsztatach
Uczestnicy warsztatu, fot. Agata Czaplarska

Różne perspektywy badania percepcji terenów zieleni

Podczas pierwszej części spotkania pokazaliśmy uczestnikom tematykę badań terenów zieleni z trzech, różnych perspektyw. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać prof. Liisy Tyrväinen z Natural Resources Institute Finland (Luke), która przedstawiła bogaty, fiński dorobek w poznawaniu perspektywy mieszkańców na temat miejskich terenów zieleni. Od lat Finowie używają narzędzia PPGIS (ang. Public Participation GIS), które łączy w sobie śledzenie tras spacerów za pomocą GPS na smartfonach, rysowanie na mapach oraz ankiety. Fińskie badania nie tylko dostarczają wiedzy akademickiej, są one realnie wykorzystywane w zarządzaniu oraz planowaniu inwestycji przez władze miejskie. Z prezentacji na pewno zapamiętamy słowa Liisy, że to mieszkańcy są ekspertami swojego własnego otoczenia!

ludzie na warsztacie
Prezentacja Liisy Tyrväinen, fot. Agata Czaplarska

W Polsce fińskiego podejścia możemy nadal pozazdrościć, jednak w Fundacji Sendzimira zdecydowanie nie odbiegamy od skandynawskich standardów. Podczas kolejnej prezentacji Karolina Maliszewska – prezeska Fundacji przedstawiła nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań oraz propagowaniu partycypacji społecznej. Na co dzień korzystamy z narzędzi PPGIS, za pomocą których badamy potrzeby oraz percepcję mieszkańców odnośnie terenów zieleni, zarówno tych istniejących, jak i dopiero planowanych inwestycji. Więcej o naszych działaniach przeczytasz na stronie Fundacji.

Swój wkład w badanie postrzegania terenów zieleni ma sam projekt CLEARING HOUSE, Corina Basnou z CREAF opowiedziała o obecnie realizowanym badaniu wielofunkcyjności lasów miejskich. Miasta partnerskie mają za zadanie przeprowadzenie geoankiet umożliwiających większe zrozumienie percepcji lasów miejskich ich użytkowników. Każde z miast wybrało temat badania odpowiadający na własne zapotrzebowanie. Tak oto Gelsenkirchen skupiło się na wielofunkcyjności lasów i wynikających z tego konfliktów. Z kolei Barcelona zbadała jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na użytkowanie terenów zieleni.

Percepcja Parku Rzecznego Drwinka

Kraków jako jedno z miast partnerskich projektu CLEARING HOUSE planuje własną geoankietę. Tematem krakowskiego badania będzie postrzeganie parków rzecznych na przykładzie Parku Rzecznego Drwinka. Chcemy dowiedzieć się, za co mieszkańcy cenią sobie Drwinkę, jak spędzają czas na terenie parku oraz których miejsc unikają. Razem z uczestnikami warsztatów pracowaliśmy nad pytaniami oraz obmyślaliśmy miejsca, gdzie należy przeprowadzić badanie. Nasi ankieterzy ruszą na teren Drwinki już pod koniec października.

Przeczytaj raport z warsztatów!

ludzie na warsztatach
Praca nad geoankietą, fot. Agata Czaplarska

Opisywane warsztaty zrealizowaliśmy w ramach projektu CLEARING HOUSE, finansowanego z europejskiego programu badań i innowacji H2020 (umowa nr 821242).

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu